وقتشه_سری 2

98/02/18

با موضوع کار آفرینی در خانواده همراهمون باشید.

98/02/16

ویژه برنامه استان لرستان

98/02/09

موضوع ششمین قسمت برنامه وقتشه "ترحم" حسی که خودآگاه یا ناخودآگاه بهمون منتقل شده یا به دیگران انتقالش دادیم.... اهل "ترحم" کردن هستید؟

98/02/04

کلمه ی "مُداهِنِه" تا حالا به گوشتون خورده؟دکتر الستی عزیز مهمون ما هستند و درباره این واژه برامون میگن.اشرف خانم و آقای علیزاده هم زوج آذری دوست داشتنیمونن که از ریتم زندگی ۴۰ سالشون با کامران خان تفتی گپ میزنن...

98/02/02

به نظر شما تو روابط و زندگی روزمره مون چقدر از سلاح "تهدید" استفاده می کنیم؟!

98/01/31

بهروز تشکر مجری تلویزیون و همسرش مژگان رضا خواه