برنامه های شبکه نسیم

مهمانی

برنامه تولیدی مهمانی به تهیه کنندگی حسن خدادادی و ....

چهار شنبه 1 فروردین 1403 - 0:0:0ادامه...

نامیرا

برنامه تولیدی نامیرا به تهیه کنندگی....

سه شنبه 29 اسفند 1402 - 16:18:28ادامه...

آشپزشو

برنامه تولیدی آَشپزشو به تهیه کنندگی کرم یزدی....

سه شنبه 29 اسفند 1402 - 14:14:52ادامه...

گپ شب

برنامه گپ شب به تهیه کنندگی میثم کریمی...

یک شنبه 27 اسفند 1402 - 13:0:23ادامه...

دیکته شب

برنامه تولیدی دیکته شب به تهیه کنندگی محمد مجید صالحی راد....

شنبه 12 اسفند 1402 - 0:0:0ادامه...
2024-05-19 01:23:12