• هفت آوا
  زمان آغاز: 00:34:30
  زمان پایان : 01:24:20
  مدت برنامه : 00:49:50
  [موضوع]0[مجری]سامان ارس خان و علی یگانه[میهمان].[بازیگران]0[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه]0
 • تنهایی لیلا
  زمان آغاز: 01:24:28
  زمان پایان : 02:17:59
  مدت برنامه : 00:53:31
  [خلاصه برنامه]آیات قرآن با برداشتی از فیلم های ایرانی
 • با حسین(ع) حرف بزن
  زمان آغاز: 02:18:07
  زمان پایان : 03:08:35
  مدت برنامه : 00:50:28
  [خلاصه برنامه]واگویه های عاشقانه افراد مختلف با امام حسین (ع)
 • قاب عاشقی
  زمان آغاز: 03:08:43
  زمان پایان : 03:46:30
  مدت برنامه : 00:37:47
  [خلاصه برنامه]دیدنی های جهان-نما خارجی-دیدنی ها-آفرینش-مهارت
 • نسیم آوا
  زمان آغاز: 03:46:38
  زمان پایان : 04:19:34
  مدت برنامه : 00:32:56
  [خلاصه برنامه]گزیده ای از ترانه خوانندگان ایرانی
 • ورزشیا
  زمان آغاز: 04:19:42
  زمان پایان : 04:39:40
  مدت برنامه : 00:19:58
  [خلاصه برنامه]اتفاقات جالب در ورزش.
 • اذان صبح
  زمان آغاز: 04:41:00
  زمان پایان : 04:46:27
  مدت برنامه : 00:05:27
  [موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[خلاصه برنامه]0
 • ورزشیا
  زمان آغاز: 04:46:38
  زمان پایان : 04:56:10
  مدت برنامه : 00:09:32
  [خلاصه برنامه]اتفاقات جالب در ورزش.
 • دورگردون
  زمان آغاز: 04:56:18
  زمان پایان : 05:20:02
  مدت برنامه : 00:23:44
  [خلاصه برنامه]نذرهای متفاوت و خلاقانه
 • تنهایی لیلا
  زمان آغاز: 05:20:10
  زمان پایان : 06:13:41
  مدت برنامه : 00:53:31
  [خلاصه برنامه]آیات قرآن با برداشتی از فیلم های ایرانی
 • هفت آوا
  زمان آغاز: 06:17:45
  زمان پایان : 06:40:23
  مدت برنامه : 00:22:38
  [موضوع]0[مجری]سامان ارس خان و علی یگانه[میهمان].[بازیگران]0[خلاصه برنامه]0
 • هفت آوا
  زمان آغاز: 06:41:52
  زمان پایان : 07:09:04
  مدت برنامه : 00:27:12
  [موضوع]0[مجری]سامان ارس خان و علی یگانه[میهمان].[بازیگران]0[خلاصه برنامه]0
 • با حسین(ع) حرف بزن
  زمان آغاز: 07:09:12
  زمان پایان : 07:59:40
  مدت برنامه : 00:50:28
  [خلاصه برنامه]واگویه های عاشقانه افراد مختلف با امام حسین (ع)
 • قاب عاشقی
  زمان آغاز: 07:59:48
  زمان پایان : 08:37:35
  مدت برنامه : 00:37:47
  [خلاصه برنامه]دیدنی های جهان-نما خارجی-دیدنی ها-آفرینش-مهارت
 • دورگردون
  زمان آغاز: 08:39:11
  زمان پایان : 08:51:54
  مدت برنامه : 00:12:43
  [خلاصه برنامه]نذرهای متفاوت و خلاقانه
 • دورگردون
  زمان آغاز: 08:53:00
  زمان پایان : 09:04:01
  مدت برنامه : 00:11:01
  [خلاصه برنامه]نذرهای متفاوت و خلاقانه
 • جان افشان
  زمان آغاز: 09:04:24
  زمان پایان : 09:34:01
  مدت برنامه : 00:29:37
  [موضوع]ویژه محرم[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[خلاصه برنامه]0
 • نسیم آوا
  زمان آغاز: 09:35:37
  زمان پایان : 09:50:11
  مدت برنامه : 00:14:34
  [خلاصه برنامه]گزیده ای از ترانه خوانندگان ایرانی
 • نسیم آوا
  زمان آغاز: 09:51:24
  زمان پایان : 10:09:46
  مدت برنامه : 00:18:22
  [خلاصه برنامه]گزیده ای از ترانه خوانندگان ایرانی
 • تنهایی لیلا
  زمان آغاز: 10:09:54
  زمان پایان : 11:03:25
  مدت برنامه : 00:53:31
  [خلاصه برنامه]آیات قرآن با برداشتی از فیلم های ایرانی
 • دورگردون
  زمان آغاز: 11:07:22
  زمان پایان : 11:20:05
  مدت برنامه : 00:12:43
  [خلاصه برنامه]نذرهای متفاوت و خلاقانه
 • دورگردون
  زمان آغاز: 11:21:45
  زمان پایان : 11:32:46
  مدت برنامه : 00:11:01
  [خلاصه برنامه]نذرهای متفاوت و خلاقانه
 • قاب عاشقی
  زمان آغاز: 11:32:54
  زمان پایان : 12:10:41
  مدت برنامه : 00:37:47
  [خلاصه برنامه]دیدنی های جهان-نما خارجی-دیدنی ها-آفرینش-مهارت
 • با حسین(ع) حرف بزن
  زمان آغاز: 12:18:02
  زمان پایان : 13:08:30
  مدت برنامه : 00:50:28
  [خلاصه برنامه]واگویه های عاشقانه افراد مختلف با امام حسین (ع)
 • نسیم آوا
  زمان آغاز: 13:16:16
  زمان پایان : 13:30:50
  مدت برنامه : 00:14:34
  [خلاصه برنامه]گزیده ای از ترانه خوانندگان ایرانی
 • نسیم آوا
  زمان آغاز: 13:32:45
  زمان پایان : 13:51:07
  مدت برنامه : 00:18:22
  [خلاصه برنامه]گزیده ای از ترانه خوانندگان ایرانی
 • مستند محرم
  زمان آغاز: 13:53:06
  زمان پایان : 14:07:55
  مدت برنامه : 00:14:49
  [موضوع]عاشورا در بند[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0[خلاصه برنامه]0
 • مستند محرم
  زمان آغاز: 14:09:36
  زمان پایان : 14:22:49
  مدت برنامه : 00:13:13
  [موضوع]عاشورا در بند[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[خلاصه برنامه]0
 • تنهایی لیلا
  زمان آغاز: 14:26:15
  زمان پایان : 14:53:32
  مدت برنامه : 00:27:17
  [خلاصه برنامه]آیات قرآن با برداشتی از فیلم های ایرانی
 • تنهایی لیلا
  زمان آغاز: 14:56:46
  زمان پایان : 15:23:00
  مدت برنامه : 00:26:14
  [خلاصه برنامه]آیات قرآن با برداشتی از فیلم های ایرانی
 • نسیم آوا
  زمان آغاز: 15:23:08
  زمان پایان : 15:56:04
  مدت برنامه : 00:32:56
  [خلاصه برنامه]گزیده ای از ترانه خوانندگان ایرانی
 • ورزشیا
  زمان آغاز: 15:56:12
  زمان پایان : 16:25:42
  مدت برنامه : 00:29:30
  [خلاصه برنامه]اتفاقات جالب در ورزش.
 • با حسین(ع) حرف بزن ( پخش زنده آنلاین)
  زمان آغاز: 16:31:04
  زمان پایان : 17:21:32
  مدت برنامه : 00:50:28
  [خلاصه برنامه]واگویه های عاشقانه افراد مختلف با امام حسین (ع)
 • قاب عاشقی
  زمان آغاز: 17:21:40
  زمان پایان : 17:59:27
  مدت برنامه : 00:37:47
  [خلاصه برنامه]دیدنی های جهان-نما خارجی-دیدنی ها-آفرینش-مهارت
 • دورگردون
  زمان آغاز: 17:59:35
  زمان پایان : 18:23:19
  مدت برنامه : 00:23:44
  [خلاصه برنامه]نذرهای متفاوت و خلاقانه
 • جان افشان
  زمان آغاز: 18:23:42
  زمان پایان : 18:54:39
  مدت برنامه : 00:30:57
  [موضوع]ویژه محرم[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0[خلاصه برنامه]0
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 18:54:45
  زمان پایان : 18:59:54
  مدت برنامه : 00:05:09
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • هفت آوا
  زمان آغاز: 19:00:00
  زمان پایان : 19:50:00
  مدت برنامه : 00:50:00
برنامه های تامینی شبکه نسیم
شما می توانید در هر یک از بخش های زیر ویدیو های مرتبط با آن را مشاهده نمایید