نسیم گرد


نسیم گرد
برنامه تولیدی نسیم گرد به تهیه کنندگی و کارگردانی ....

توضیحات:

برنامه تولیدی نسیم گرد به تهیه کنندگی و کارگردانی قاسم یوسفی به مدت 20 دقیقه روزهای سه شنبه ها ساعت 21 از شبکه نسیم پخش می شود. این برنامه به معرفی جاذبه های گردشگری، بوم گردی، طبیعت گردی، گردشگری کشاورزی، معرفی جاذبه های تاریخی، باستانی و روستاگردی می پردازد.


قسمت های مختلف برنامه:

(مشاهده قسمت های موجود این برنامه: 14 قسمت )


بیشتر

دانلود قسمت های نسیم گرد (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
نسیم گرد
[موضوع]جلفا[تهیه کننده]قاسم یوسفی
چهار شنبه 2 اسفند 1402 - 1:16:50
19 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]جلفا[تهیه کننده]قاسم یوسفی
سه شنبه 1 اسفند 1402 - 18:59:17
19 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]خدا آفرین[تهیه کننده]قاسم یوسفی
چهار شنبه 25 بهمن 1402 - 10:37:32
16 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]خدا آفرین[تهیه کننده]قاسم یوسفی
چهار شنبه 25 بهمن 1402 - 0:54:41
16 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]خدا آفرین[تهیه کننده]قاسم یوسفی
سه شنبه 24 بهمن 1402 - 18:44:55
16 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]چابهار[تهیه کننده]قاسم یوسفی
چهار شنبه 18 بهمن 1402 - 10:29:25
20 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]چابهار[تهیه کننده]قاسم یوسفی
چهار شنبه 18 بهمن 1402 - 10:29:21
20 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]چابهار[تهیه کننده]قاسم یوسفی
چهار شنبه 18 بهمن 1402 - 6:5:18
20 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]چابهار[تهیه کننده]قاسم یوسفی
چهار شنبه 18 بهمن 1402 - 0:22:40
20 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]چابهار[تهیه کننده]قاسم یوسفی
چهار شنبه 18 بهمن 1402 - 0:21:40
20 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]چابهار[تهیه کننده]قاسم یوسفی
سه شنبه 17 بهمن 1402 - 19:0:37
20 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]ماکو2[تهیه کننده]قاسم یوسفی
چهار شنبه 11 بهمن 1402 - 13:37:17
20 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]ماکو2[تهیه کننده]قاسم یوسفی
چهار شنبه 11 بهمن 1402 - 10:4:19
20 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]ماکو2[تهیه کننده]قاسم یوسفی
چهار شنبه 11 بهمن 1402 - 1:37:53
20 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]ماکو2[تهیه کننده]قاسم یوسفی
سه شنبه 10 بهمن 1402 - 20:49:31
20 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]چابهار_کنارک[تهیه کننده]قاسم یوسفی
چهار شنبه 4 بهمن 1402 - 13:33:6
16 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]چابهار_کنارک[تهیه کننده]قاسم یوسفی
چهار شنبه 4 بهمن 1402 - 10:4:39
16 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]چابهار_کنارک[تهیه کننده]قاسم یوسفی
چهار شنبه 4 بهمن 1402 - 3:18:9
16 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]شهرستان ماکو[تهیه کننده]قاسم یوسفی
چهار شنبه 27 دی 1402 - 13:36:14
21 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]شهرستان ماکو[تهیه کننده]قاسم یوسفی
چهار شنبه 27 دی 1402 - 10:11:14
21 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]شهرستان ماکو[تهیه کننده]قاسم یوسفی
چهار شنبه 27 دی 1402 - 3:42:24
21 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]شهرستان ماکو[تهیه کننده]قاسم یوسفی
سه شنبه 26 دی 1402 - 20:52:47
21 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]روستای کندر کرج[تهیه کننده]قاسم یوسفی
دو شنبه 18 دی 1402 - 14:59:41
20 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]روستای کندر کرج[تهیه کننده]قاسم یوسفی
دو شنبه 18 دی 1402 - 14:58:26
20 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]روستای کندر کرج[تهیه کننده]قاسم یوسفی
دو شنبه 18 دی 1402 - 10:14:11
20 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]روستای کندر کرج[تهیه کننده]قاسم یوسفی
دو شنبه 18 دی 1402 - 3:3:45
20 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]روستای کندر کرج[تهیه کننده]قاسم یوسفی
دو شنبه 18 دی 1402 - 3:3:19
20 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]گنبد و ترکمن سرا[تهیه کننده]یوسفی
دو شنبه 11 دی 1402 - 14:28:21
14 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]گنبد و ترکمن سرا[تهیه کننده]یوسفی
دو شنبه 11 دی 1402 - 14:28:6
14 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]گنبد و ترکمن سرا[تهیه کننده]یوسفی
دو شنبه 11 دی 1402 - 4:29:33
14 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]گنبد و ترکمن سرا[تهیه کننده]یوسفی
یک شنبه 10 دی 1402 - 21:1:44
14 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]بابل[تهیه کننده]یوسفی
چهار شنبه 29 آذر 1402 - 14:33:40
22 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]بابل[تهیه کننده]یوسفی
چهار شنبه 29 آذر 1402 - 14:32:57
22 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]بابل[تهیه کننده]یوسفی
چهار شنبه 29 آذر 1402 - 4:22:48
22 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]بابل[تهیه کننده]یوسفی
چهار شنبه 29 آذر 1402 - 4:22:29
22 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]بابل[تهیه کننده]یوسفی
چهار شنبه 29 آذر 1402 - 0:10:17
22 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]بابل[تهیه کننده]یوسفی
سه شنبه 28 آذر 1402 - 20:59:28
22 دقیقه
نسیم گرد
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
چهار شنبه 22 آذر 1402 - 14:42:34
15 دقیقه
نسیم گرد
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
چهار شنبه 22 آذر 1402 - 4:31:55
15 دقیقه
نسیم گرد
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
چهار شنبه 22 آذر 1402 - 0:7:13
15 دقیقه
نسیم گرد
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
سه شنبه 21 آذر 1402 - 21:0:49
15 دقیقه
نسیم گرد
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
دو شنبه 20 آذر 1402 - 14:46:51
16 دقیقه
نسیم گرد
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
دو شنبه 20 آذر 1402 - 4:37:30
16 دقیقه
نسیم گرد
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
دو شنبه 20 آذر 1402 - 0:7:13
16 دقیقه
نسیم گرد
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
یک شنبه 19 آذر 1402 - 20:59:34
16 دقیقه
نسیم گرد
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
چهار شنبه 15 آذر 1402 - 14:22:3
18 دقیقه
نسیم گرد
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
چهار شنبه 15 آذر 1402 - 4:33:7
18 دقیقه
نسیم گرد
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
چهار شنبه 15 آذر 1402 - 0:1:5
18 دقیقه
نسیم گرد
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
سه شنبه 14 آذر 1402 - 21:0:9
18 دقیقه
نسیم گرد
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
دو شنبه 13 آذر 1402 - 14:44:56
15 دقیقه
نسیم گرد
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
دو شنبه 13 آذر 1402 - 4:31:57
15 دقیقه
نسیم گرد
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
دو شنبه 13 آذر 1402 - 0:6:11
15 دقیقه
نسیم گرد
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
یک شنبه 12 آذر 1402 - 21:0:16
15 دقیقه

نظرسنجی


ارسال دیدگاه

ارسال

دیدگاه ها

نمایش همه نظرات
2024-02-22 19:06:12