• قندون
  زمان آغاز: 00:19:00
  زمان پایان : 00:27:44
  مدت برنامه : 00:08:44
  [خلاصه برنامه]روایت متفاوت از ادبیات کهن فارسی
 • کارستون2
  زمان آغاز: 00:28:04
  زمان پایان : 00:58:13
  مدت برنامه : 00:30:09
  [خلاصه برنامه]معرفی شغل های مختلف در شکل سنتی و مدرن و تشویق جوانان به راه اندازی شغل مذکور و راهکارهای کسب و کار.
 • تهمتن
  زمان آغاز: 00:58:25
  زمان پایان : 02:08:19
  مدت برنامه : 01:09:54
  [خلاصه برنامه]رقابت جذاب ورزشکاران در چالش های ورزشی سنگین و نفس گیر با به کاربردن ذکاوت و قدرت بدنی.
 • سه دونگ سه دونگ
  زمان آغاز: 02:08:35
  زمان پایان : 02:41:29
  مدت برنامه : 00:32:54
  [خلاصه برنامه]ماجرای شراکت دو دوست قدیمی در یک نانوایی و مهاجرت خانواده نصرت خان به خارج از کشور
 • کمدی کلاسیک
  زمان آغاز: 02:41:29
  زمان پایان : 02:49:50
  مدت برنامه : 00:08:21
  [خلاصه برنامه]مروری بر بهترین آثار کمدی کلاسیک جهان
 • قلق
  زمان آغاز: 02:49:50
  زمان پایان : 02:56:04
  مدت برنامه : 00:06:14
  [خلاصه برنامه]ترفند های کاربردی و مهارت های خانگی.
 • نسیم آوا
  زمان آغاز: 02:56:14
  زمان پایان : 03:23:12
  مدت برنامه : 00:26:58
  [خلاصه برنامه]گزیده ای از ترانه خوانندگان ایرانی
 • نمکدون
  زمان آغاز: 03:23:12
  زمان پایان : 03:28:29
  مدت برنامه : 00:05:17
  [خلاصه برنامه]نمایش کمدی کوتاه
 • قندون
  زمان آغاز: 03:28:29
  زمان پایان : 03:37:13
  مدت برنامه : 00:08:44
  [خلاصه برنامه]روایت متفاوت از ادبیات کهن فارسی
 • قاصدک
  زمان آغاز: 03:37:13
  زمان پایان : 04:02:24
  مدت برنامه : 00:25:11
  [موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0[خلاصه برنامه]0
 • شوتبال5
  زمان آغاز: 04:07:37
  زمان پایان : 05:14:02
  مدت برنامه : 01:06:25
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای جذاب و پر هیجان با حضور چهره های ورزشی-فرهنگی و هنری
 • سه دونگ سه دونگ
  زمان آغاز: 05:14:02
  زمان پایان : 05:46:56
  مدت برنامه : 00:32:54
  [خلاصه برنامه]ماجرای شراکت دو دوست قدیمی در یک نانوایی و مهاجرت خانواده نصرت خان به خارج از کشور
 • یادتونه
  زمان آغاز: 05:46:56
  زمان پایان : 05:55:12
  مدت برنامه : 00:08:16
  [خلاصه برنامه]مرور برنامه های قدیمی تلویزیونی
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 06:02:36
  زمان پایان : 06:08:04
  مدت برنامه : 00:05:28
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • دورهمی5
  زمان آغاز: 06:08:10
  زمان پایان : 06:56:47
  مدت برنامه : 00:48:37
  [خلاصه برنامه]سری جدید برنامه دورهمی مسابقه ای جذاب و دیدنی و مهیج
 • دورهمی5
  زمان آغاز: 07:01:49
  زمان پایان : 07:18:00
  مدت برنامه : 00:16:11
  [خلاصه برنامه]سری جدید برنامه دورهمی مسابقه ای جذاب و دیدنی و مهیج
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 07:18:06
  زمان پایان : 07:25:14
  مدت برنامه : 00:07:08
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • نسیم آوا
  زمان آغاز: 07:25:20
  زمان پایان : 07:40:35
  مدت برنامه : 00:15:15
  [خلاصه برنامه]گزیده ای از ترانه خوانندگان ایرانی
 • نسیم آوا
  زمان آغاز: 07:45:26
  زمان پایان : 07:57:09
  مدت برنامه : 00:11:43
  [خلاصه برنامه]گزیده ای از ترانه خوانندگان ایرانی
 • قاصدک
  زمان آغاز: 07:57:09
  زمان پایان : 08:22:20
  مدت برنامه : 00:25:11
  [موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[خلاصه برنامه]0
 • کارستون2
  زمان آغاز: 08:22:40
  زمان پایان : 08:52:49
  مدت برنامه : 00:30:09
  [خلاصه برنامه]معرفی شغل های مختلف در شکل سنتی و مدرن و تشویق جوانان به راه اندازی شغل مذکور و راهکارهای کسب و کار.
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 08:52:55
  زمان پایان : 09:00:31
  مدت برنامه : 00:07:36
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • تهمتن
  زمان آغاز: 09:00:37
  زمان پایان : 09:34:50
  مدت برنامه : 00:34:13
  [خلاصه برنامه]رقابت جذاب ورزشکاران در چالش های ورزشی سنگین و نفس گیر با به کاربردن ذکاوت و قدرت بدنی.
 • تهمتن
  زمان آغاز: 09:38:46
  زمان پایان : 10:14:27
  مدت برنامه : 00:35:41
  [خلاصه برنامه]رقابت جذاب ورزشکاران در چالش های ورزشی سنگین و نفس گیر با به کاربردن ذکاوت و قدرت بدنی.
 • سه دونگ سه دونگ
  زمان آغاز: 10:14:47
  زمان پایان : 10:47:41
  مدت برنامه : 00:32:54
  [خلاصه برنامه]ماجرای شراکت دو دوست قدیمی در یک نانوایی و مهاجرت خانواده نصرت خان به خارج از کشور
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 10:47:47
  زمان پایان : 10:58:28
  مدت برنامه : 00:10:41
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • دورهمی5
  زمان آغاز: 10:58:34
  زمان پایان : 11:47:11
  مدت برنامه : 00:48:37
  [خلاصه برنامه]سری جدید برنامه دورهمی مسابقه ای جذاب و دیدنی و مهیج
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 11:47:19
  زمان پایان : 11:53:07
  مدت برنامه : 00:05:48
  [مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • دورهمی5
  زمان آغاز: 11:53:07
  زمان پایان : 12:09:18
  مدت برنامه : 00:16:11
  [خلاصه برنامه]سری جدید برنامه دورهمی مسابقه ای جذاب و دیدنی و مهیج
 • کارستون2
  زمان آغاز: 12:09:38
  زمان پایان : 12:39:47
  مدت برنامه : 00:30:09
  [خلاصه برنامه]معرفی شغل های مختلف در شکل سنتی و مدرن و تشویق جوانان به راه اندازی شغل مذکور و راهکارهای کسب و کار.
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 12:39:53
  زمان پایان : 12:49:28
  مدت برنامه : 00:09:35
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • نسیم آوا
  زمان آغاز: 12:49:34
  زمان پایان : 13:06:32
  مدت برنامه : 00:16:58
  [خلاصه برنامه]گزیده ای از ترانه خوانندگان ایرانی
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 13:11:31
  زمان پایان : 13:17:27
  مدت برنامه : 00:05:56
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • نسیم آوا
  زمان آغاز: 13:17:27
  زمان پایان : 13:27:27
  مدت برنامه : 00:10:00
  [خلاصه برنامه]گزیده ای از ترانه خوانندگان ایرانی
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 13:27:33
  زمان پایان : 13:38:31
  مدت برنامه : 00:10:58
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • شوتبال5
  زمان آغاز: 13:38:37
  زمان پایان : 14:12:53
  مدت برنامه : 00:34:16
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای جذاب و پر هیجان با حضور چهره های ورزشی-فرهنگی و هنری
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 14:13:01
  زمان پایان : 14:18:50
  مدت برنامه : 00:05:49
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • شوتبال5
  زمان آغاز: 14:18:50
  زمان پایان : 14:50:59
  مدت برنامه : 00:32:09
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای جذاب و پر هیجان با حضور چهره های ورزشی-فرهنگی و هنری
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 14:51:05
  زمان پایان : 15:01:36
  مدت برنامه : 00:10:31
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • تهمتن
  زمان آغاز: 15:01:42
  زمان پایان : 15:35:55
  مدت برنامه : 00:34:13
  [خلاصه برنامه]رقابت جذاب ورزشکاران در چالش های ورزشی سنگین و نفس گیر با به کاربردن ذکاوت و قدرت بدنی.
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 15:36:03
  زمان پایان : 15:41:13
  مدت برنامه : 00:05:10
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • تهمتن
  زمان آغاز: 15:41:13
  زمان پایان : 16:16:54
  مدت برنامه : 00:35:41
  [خلاصه برنامه]رقابت جذاب ورزشکاران در چالش های ورزشی سنگین و نفس گیر با به کاربردن ذکاوت و قدرت بدنی.
 • سه دونگ سه دونگ
  زمان آغاز: 16:17:06
  زمان پایان : 16:50:00
  مدت برنامه : 00:32:54
  [خلاصه برنامه]ماجرای شراکت دو دوست قدیمی در یک نانوایی و مهاجرت خانواده نصرت خان به خارج از کشور
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 16:50:06
  زمان پایان : 16:59:56
  مدت برنامه : 00:09:50
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • دورهمی5
  زمان آغاز: 17:00:02
  زمان پایان : 17:48:39
  مدت برنامه : 00:48:37
  [خلاصه برنامه]سری جدید برنامه دورهمی مسابقه ای جذاب و دیدنی و مهیج
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 17:48:47
  زمان پایان : 17:54:33
  مدت برنامه : 00:05:46
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • دورهمی5
  زمان آغاز: 17:54:33
  زمان پایان : 18:10:44
  مدت برنامه : 00:16:11
  [خلاصه برنامه]سری جدید برنامه دورهمی مسابقه ای جذاب و دیدنی و مهیج
 • قلق
  زمان آغاز: 18:12:10
  زمان پایان : 18:17:27
  مدت برنامه : 00:05:17
  [خلاصه برنامه]ترفند های کاربردی و مهارت های خانگی.
 • نهایت سرعت
  زمان آغاز: 18:17:27
  زمان پایان : 18:23:25
  مدت برنامه : 00:05:58
  [خلاصه برنامه] معرفی و بررسی اتومبیل و موتورهای پر قدرت دنیا
 • کمدی کلاسیک
  زمان آغاز: 18:23:25
  زمان پایان : 18:31:40
  مدت برنامه : 00:08:15
  [خلاصه برنامه]مروری بر بهترین آثار کمدی کلاسیک جهان
 • قندون
  زمان آغاز: 18:31:40
  زمان پایان : 18:42:35
  مدت برنامه : 00:10:55
  [خلاصه برنامه]روایت متفاوت از ادبیات کهن فارسی
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 18:49:11
  زمان پایان : 19:00:04
  مدت برنامه : 00:10:53
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • دست به نقد
  زمان آغاز: 19:00:10
  زمان پایان : 19:10:52
  مدت برنامه : 00:10:42
  [خلاصه برنامه]سعید معتمد صاحب یک کلینیک و امین خانواده وی است.از طرفی سیامک برادر او با فریب قصد دارد با یک دختر ثروتمند ازدواج کند که...
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 19:11:00
  زمان پایان : 19:16:24
  مدت برنامه : 00:05:24
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • دست به نقد
  زمان آغاز: 19:16:24
  زمان پایان : 19:26:31
  مدت برنامه : 00:10:07
  [خلاصه برنامه]سعید معتمد صاحب یک کلینیک و امین خانواده وی است.از طرفی سیامک برادر او با فریب قصد دارد با یک دختر ثروتمند ازدواج کند که...
 • قاصدک
  زمان آغاز: 19:26:56
  زمان پایان : 19:47:57
  مدت برنامه : 00:21:01
  [موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0[خلاصه برنامه]0
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 19:50:06
  زمان پایان : 19:59:27
  مدت برنامه : 00:09:21
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • سه دونگ سه دونگ ( پخش زنده آنلاین)
  زمان آغاز: 19:59:33
  زمان پایان : 20:16:14
  مدت برنامه : 00:16:41
  [خلاصه برنامه]ماجرای شراکت دو دوست قدیمی در یک نانوایی و مهاجرت خانواده نصرت خان به خارج از کشور
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 20:16:22
  زمان پایان : 20:22:06
  مدت برنامه : 00:05:44
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • سه دونگ سه دونگ
  زمان آغاز: 20:22:06
  زمان پایان : 20:41:15
  مدت برنامه : 00:19:09
  [خلاصه برنامه]ماجرای شراکت دو دوست قدیمی در یک نانوایی و مهاجرت خانواده نصرت خان به خارج از کشور
 • قلق
  زمان آغاز: 20:53:32
  زمان پایان : 20:59:04
  مدت برنامه : 00:05:32
  [خلاصه برنامه]ترفند های کاربردی و مهارت های خانگی.
 • شکرستان
  زمان آغاز: 20:59:20
  زمان پایان : 21:15:58
  مدت برنامه : 00:16:38
  [خلاصه برنامه]یک برنامه انیمیشن طنز
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 21:20:20
  زمان پایان : 21:31:00
  مدت برنامه : 00:10:40
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • شوتبال5
  زمان آغاز: 21:31:06
  زمان پایان : 21:57:39
  مدت برنامه : 00:26:33
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای جذاب و پر هیجان با حضور چهره های ورزشی-فرهنگی و هنری
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 21:57:47
  زمان پایان : 22:03:28
  مدت برنامه : 00:05:41
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • شوتبال5
  زمان آغاز: 22:03:28
  زمان پایان : 22:28:50
  مدت برنامه : 00:25:22
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای جذاب و پر هیجان با حضور چهره های ورزشی-فرهنگی و هنری
 • کمدی کلاسیک
  زمان آغاز: 22:29:02
  زمان پایان : 22:35:38
  مدت برنامه : 00:06:36
  [خلاصه برنامه]مروری بر بهترین آثار کمدی کلاسیک جهان
 • دوربین مخفی
  زمان آغاز: 22:35:38
  زمان پایان : 22:41:22
  مدت برنامه : 00:05:44
  [خلاصه برنامه]منتخبی از دوربین مخفی های جذاب.
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 22:48:17
  زمان پایان : 22:59:06
  مدت برنامه : 00:10:49
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • دورهمی5
  زمان آغاز: 22:59:27
  زمان پایان : 23:57:06
  مدت برنامه : 00:57:39
  [خلاصه برنامه]سری جدید برنامه دورهمی مسابقه ای جذاب و دیدنی و مهیج
برنامه های تامینی شبکه نسیم
شما می توانید در هر یک از بخش های زیر ویدیو های مرتبط با آن را مشاهده نمایید