• دنیای مستند (تور بزرگ)
  زمان آغاز: 00:00:08
  زمان پایان : 00:31:04
  مدت برنامه : 00:30:56
  [خلاصه برنامه]این برنامه ترکیبی از آزمایش خودرو و گفتگو است و قالب آن،همان مجموعه استارت می باشد.
 • قاصدک
  زمان آغاز: 00:31:04
  زمان پایان : 00:54:18
  مدت برنامه : 00:23:14
  [خلاصه برنامه]دیدنی های جهان-نما خارجی-دیدنی ها-آفرینش-مهارت
 • خانواده باحال
  زمان آغاز: 00:59:08
  زمان پایان : 01:46:57
  مدت برنامه : 00:47:49
  [خلاصه برنامه]مسابقه خانوادگی مفرح و سرگرم کننده همراه با آیتم های جذاب در جهت شناخت ذوج ها از یکدیگر در محیطی صمیمی.
 • قلقلک
  زمان آغاز: 01:46:57
  زمان پایان : 01:58:46
  مدت برنامه : 00:11:49
  [خلاصه برنامه]گزیده ای برنامه های شبکه نسیم
 • ورزشیا
  زمان آغاز: 01:59:05
  زمان پایان : 02:29:40
  مدت برنامه : 00:30:35
  [خلاصه برنامه]جام جهانی 2022 قطر
 • قاصدک
  زمان آغاز: 02:29:40
  زمان پایان : 02:52:54
  مدت برنامه : 00:23:14
  [خلاصه برنامه]دیدنی های جهان-نما خارجی-دیدنی ها-آفرینش-مهارت
 • کمدی کلاسیک
  زمان آغاز: 02:52:54
  زمان پایان : 02:59:55
  مدت برنامه : 00:07:01
  [خلاصه برنامه]مروری بر بهترین آثار کمدی کلاسیک جهان
 • شوتبال6
  زمان آغاز: 03:00:14
  زمان پایان : 03:57:16
  مدت برنامه : 00:57:02
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای جذاب و پر هیجان با حضور چهره های ورزشی-فرهنگی و هنری
 • آب و آتش
  زمان آغاز: 03:57:37
  زمان پایان : 04:50:21
  مدت برنامه : 00:52:44
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای مهیج و میدانی آبی است که در شهر تهران برگزار میشود و
 • ورزشیا
  زمان آغاز: 04:53:12
  زمان پایان : 05:23:47
  مدت برنامه : 00:30:35
  [خلاصه برنامه]جام جهانی 2022 قطر
 • قاصدک
  زمان آغاز: 05:30:07
  زمان پایان : 05:53:21
  مدت برنامه : 00:23:14
  [خلاصه برنامه]دیدنی های جهان-نما خارجی-دیدنی ها-آفرینش-مهارت
 • قلق ( تکرار )
  زمان آغاز: 05:53:37
  زمان پایان : 05:59:51
  مدت برنامه : 00:06:14
  [خلاصه برنامه]ترفند های کاربردی و مهارت های خانگی.
 • خانواده باحال
  زمان آغاز: 06:02:50
  زمان پایان : 06:50:39
  مدت برنامه : 00:47:49
  [خلاصه برنامه]مسابقه خانوادگی مفرح و سرگرم کننده همراه با آیتم های جذاب در جهت شناخت ذوج ها از یکدیگر در محیطی صمیمی.
 • دنیای مستند (تور بزرگ)
  زمان آغاز: 06:50:58
  زمان پایان : 07:21:54
  مدت برنامه : 00:30:56
  [خلاصه برنامه]این برنامه ترکیبی از آزمایش خودرو و گفتگو است و قالب آن،همان مجموعه استارت می باشد.
 • فوتبال زندگیست
  زمان آغاز: 07:24:45
  زمان پایان : 07:48:31
  مدت برنامه : 00:23:46
  [خلاصه برنامه]روایتی متفاوت و جذاب از رویداد جام جهانی 2022 قطر و جریانات موازی زندگی و فوتبال به صورت روزانه.
 • فوتبال زندگیست
  زمان آغاز: 07:51:44
  زمان پایان : 08:16:01
  مدت برنامه : 00:24:17
  [خلاصه برنامه]روایتی متفاوت و جذاب از رویداد جام جهانی 2022 قطر و جریانات موازی زندگی و فوتبال به صورت روزانه.
 • قاصدک
  زمان آغاز: 08:16:17
  زمان پایان : 08:39:31
  مدت برنامه : 00:23:14
  [خلاصه برنامه]دیدنی های جهان-نما خارجی-دیدنی ها-آفرینش-مهارت
 • شوتبال6
  زمان آغاز: 08:39:52
  زمان پایان : 09:36:54
  مدت برنامه : 00:57:02
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای جذاب و پر هیجان با حضور چهره های ورزشی-فرهنگی و هنری
 • قاصدک
  زمان آغاز: 09:37:10
  زمان پایان : 10:00:24
  مدت برنامه : 00:23:14
  [خلاصه برنامه]دیدنی های جهان-نما خارجی-دیدنی ها-آفرینش-مهارت
 • آب و آتش
  زمان آغاز: 10:00:36
  زمان پایان : 10:53:20
  مدت برنامه : 00:52:44
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای مهیج و میدانی آبی است که در شهر تهران برگزار میشود و
 • فوتبال زندگیست
  زمان آغاز: 11:01:57
  زمان پایان : 11:50:00
  مدت برنامه : 00:48:03
  [خلاصه برنامه]روایتی متفاوت و جذاب از رویداد جام جهانی 2022 قطر و جریانات موازی زندگی و فوتبال به صورت روزانه.
 • ورزشیا
  زمان آغاز: 12:02:06
  زمان پایان : 12:32:41
  مدت برنامه : 00:30:35
  [خلاصه برنامه]جام جهانی 2022 قطر
 • قاصدک
  زمان آغاز: 12:32:41
  زمان پایان : 12:55:55
  مدت برنامه : 00:23:14
  [خلاصه برنامه]دیدنی های جهان-نما خارجی-دیدنی ها-آفرینش-مهارت
 • خانواده باحال
  زمان آغاز: 12:59:58
  زمان پایان : 13:23:49
  مدت برنامه : 00:23:51
  [خلاصه برنامه]مسابقه خانوادگی مفرح و سرگرم کننده همراه با آیتم های جذاب در جهت شناخت ذوج ها از یکدیگر در محیطی صمیمی.
 • خانواده باحال
  زمان آغاز: 13:24:44
  زمان پایان : 13:48:42
  مدت برنامه : 00:23:58
  [خلاصه برنامه]مسابقه خانوادگی مفرح و سرگرم کننده همراه با آیتم های جذاب در جهت شناخت ذوج ها از یکدیگر در محیطی صمیمی.
 • قلقلک
  زمان آغاز: 13:48:58
  زمان پایان : 13:59:46
  مدت برنامه : 00:10:48
  [خلاصه برنامه]گزیده ای برنامه های شبکه نسیم
 • آب و آتش
  زمان آغاز: 14:00:39
  زمان پایان : 14:53:23
  مدت برنامه : 00:52:44
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای مهیج و میدانی آبی است که در شهر تهران برگزار میشود و
 • ورزشیا
  زمان آغاز: 14:58:16
  زمان پایان : 15:28:51
  مدت برنامه : 00:30:35
  [خلاصه برنامه]جام جهانی 2022 قطر
 • قاصدک
  زمان آغاز: 15:29:07
  زمان پایان : 15:52:21
  مدت برنامه : 00:23:14
  [خلاصه برنامه]دیدنی های جهان-نما خارجی-دیدنی ها-آفرینش-مهارت
 • نمکدون
  زمان آغاز: 15:52:44
  زمان پایان : 15:58:39
  مدت برنامه : 00:05:55
  [خلاصه برنامه]نمایش کمدی کوتاه
 • شوتبال6
  زمان آغاز: 16:02:53
  زمان پایان : 16:33:11
  مدت برنامه : 00:30:18
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای جذاب و پر هیجان با حضور چهره های ورزشی-فرهنگی و هنری
 • شوتبال6
  زمان آغاز: 16:34:06
  زمان پایان : 17:00:50
  مدت برنامه : 00:26:44
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای جذاب و پر هیجان با حضور چهره های ورزشی-فرهنگی و هنری
 • قاصدک
  زمان آغاز: 17:14:43
  زمان پایان : 17:37:57
  مدت برنامه : 00:23:14
  [خلاصه برنامه]دیدنی های جهان-نما خارجی-دیدنی ها-آفرینش-مهارت
 • فوتبال زندگیست
  زمان آغاز: 17:40:16
  زمان پایان : 18:04:02
  مدت برنامه : 00:23:46
  [خلاصه برنامه]روایتی متفاوت و جذاب از رویداد جام جهانی 2022 قطر و جریانات موازی زندگی و فوتبال به صورت روزانه.
 • فوتبال زندگیست
  زمان آغاز: 18:04:37
  زمان پایان : 18:28:54
  مدت برنامه : 00:24:17
  [خلاصه برنامه]روایتی متفاوت و جذاب از رویداد جام جهانی 2022 قطر و جریانات موازی زندگی و فوتبال به صورت روزانه.