00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

برنامه پخش امروز
00:00:00کودک شو
00:30:00ویتامین خ
00:45:00قندون
01:00:00برگزیده دورهمی
02:00:00خندوانه
03:00:00افسانه هزارپایان
04:00:00برگزیده دورهمی
05:00:00ویتامین خ
05:15:00قندون
05:30:00نسیم دانش
06:00:00کودک شو
07:30:00نسیم دانش
07:50:00کارتون
08:00:00خندوانه
09:00:00برگزیده دورهمی
10:00:00افسانه هزارپایان
11:00:00کودک شو
12:20:00قندون
12:30:00یادتونه
12:40:00دوربین مخفی
12:50:00کمدی کلاسیک
13:00:00نسیم دانش
13:30:00ویتامین خ
14:00:00خندوانه
15:00:00برگزیده دورهمی
16:00:00افسانه هزارپایان
17:00:00کودک شو
18:30:00بیسیم
19:00:00افسانه هزارپایان
20:00:00ویتامین خ
20:20:00رانما
20:35:00گردون
20:45:00قندون
21:00:00شوتبال
22:00:00خندوانه
23:00:00کودک شو

برنامه های تامینی شبکه نسیم
شما می توانید در هر یک از بخش های زیر ویدیو های مرتبط با آن را مشاهده نمایید