• شکرستان
  زمان آغاز: 00:49:11
  زمان پایان : 01:05:31
  مدت برنامه : 00:16:20
  [خلاصه برنامه]یک برنامه انیمیشن طنز
 • شوتبال5
  زمان آغاز: 01:05:59
  زمان پایان : 02:01:33
  مدت برنامه : 00:55:34
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای جذاب و پر هیجان با حضور چهره های ورزشی-فرهنگی و هنری
 • نقطه سر خط
  زمان آغاز: 02:01:49
  زمان پایان : 02:47:03
  مدت برنامه : 00:45:14
  [خلاصه برنامه]درباره کارمند اجاره نشینی است که درگیر و دار ازدواج و تهیه جهیزیه دخترش و هم زمان شدن بازنشستگی اش با این موضوع...
 • قلق
  زمان آغاز: 02:47:19
  زمان پایان : 02:54:47
  مدت برنامه : 00:07:28
  [خلاصه برنامه]ترفند های کاربردی و مهارت های خانگی.
 • نهایت سرعت
  زمان آغاز: 02:54:47
  زمان پایان : 03:00:54
  مدت برنامه : 00:06:07
  [خلاصه برنامه] معرفی و بررسی اتومبیل و موتورهای پر قدرت دنیا
 • با بابا
  زمان آغاز: 03:01:10
  زمان پایان : 03:22:32
  مدت برنامه : 00:21:22
  [خلاصه برنامه]نمایش رابطه صمیمانه پدران و فرزندان خردسالشان در انجام چالشهای طراحی شده.
 • قاصدک
  زمان آغاز: 03:22:32
  زمان پایان : 03:47:43
  مدت برنامه : 00:25:11
  [خلاصه برنامه]دیدنی های جهان-نما خارجی-دیدنی ها-آفرینش-مهارت
 • تهمتن
  زمان آغاز: 03:51:22
  زمان پایان : 04:12:05
  مدت برنامه : 00:20:43
  [خلاصه برنامه]رقابت جذاب ورزشکاران در چالش های ورزشی سنگین و نفس گیر با به کاربردن ذکاوت و قدرت بدنی.
 • تهمتن
  زمان آغاز: 04:17:37
  زمان پایان : 05:08:34
  مدت برنامه : 00:50:57
  [خلاصه برنامه]رقابت جذاب ورزشکاران در چالش های ورزشی سنگین و نفس گیر با به کاربردن ذکاوت و قدرت بدنی.
 • نقطه سر خط
  زمان آغاز: 05:08:50
  زمان پایان : 05:54:04
  مدت برنامه : 00:45:14
  [خلاصه برنامه]درباره کارمند اجاره نشینی است که درگیر و دار ازدواج و تهیه جهیزیه دخترش و هم زمان شدن بازنشستگی اش با این موضوع...
 • یادتونه
  زمان آغاز: 05:54:16
  زمان پایان : 05:59:32
  مدت برنامه : 00:05:16
  [خلاصه برنامه]مرور برنامه های قدیمی تلویزیونی
 • خندوانه8
  زمان آغاز: 06:05:29
  زمان پایان : 07:04:05
  مدت برنامه : 00:58:36
  [خلاصه برنامه]لحظاتی شاد و مفرح همراه با رامبد جوان
 • خندوانه8
  زمان آغاز: 07:07:01
  زمان پایان : 07:50:35
  مدت برنامه : 00:43:34
  [خلاصه برنامه]لحظاتی شاد و مفرح همراه با رامبد جوان
 • با بابا
  زمان آغاز: 07:50:51
  زمان پایان : 08:12:13
  مدت برنامه : 00:21:22
  [خلاصه برنامه]نمایش رابطه صمیمانه پدران و فرزندان خردسالشان در انجام چالشهای طراحی شده.
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 08:12:19
  زمان پایان : 08:19:06
  مدت برنامه : 00:06:47
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • قاصدک
  زمان آغاز: 08:19:12
  زمان پایان : 08:36:31
  مدت برنامه : 00:17:19
  [خلاصه برنامه]دیدنی های جهان-نما خارجی-دیدنی ها-آفرینش-مهارت
 • قاصدک
  زمان آغاز: 08:40:35
  زمان پایان : 08:48:27
  مدت برنامه : 00:07:52
  [خلاصه برنامه]دیدنی های جهان-نما خارجی-دیدنی ها-آفرینش-مهارت
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 08:51:00
  زمان پایان : 08:59:31
  مدت برنامه : 00:08:31
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • شوتبال5
  زمان آغاز: 08:59:37
  زمان پایان : 09:25:44
  مدت برنامه : 00:26:07
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای جذاب و پر هیجان با حضور چهره های ورزشی-فرهنگی و هنری
 • شوتبال5
  زمان آغاز: 09:29:20
  زمان پایان : 09:58:47
  مدت برنامه : 00:29:27
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای جذاب و پر هیجان با حضور چهره های ورزشی-فرهنگی و هنری
 • نقطه سر خط
  زمان آغاز: 09:59:03
  زمان پایان : 10:44:17
  مدت برنامه : 00:45:14
  [خلاصه برنامه]درباره کارمند اجاره نشینی است که درگیر و دار ازدواج و تهیه جهیزیه دخترش و هم زمان شدن بازنشستگی اش با این موضوع...
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 10:46:49
  زمان پایان : 10:55:08
  مدت برنامه : 00:08:19
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • خندوانه8
  زمان آغاز: 10:55:14
  زمان پایان : 11:53:50
  مدت برنامه : 00:58:36
  [خلاصه برنامه]لحظاتی شاد و مفرح همراه با رامبد جوان
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 11:53:58
  زمان پایان : 11:59:08
  مدت برنامه : 00:05:10
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • خندوانه8
  زمان آغاز: 11:59:08
  زمان پایان : 12:42:42
  مدت برنامه : 00:43:34
  [خلاصه برنامه]لحظاتی شاد و مفرح همراه با رامبد جوان
 • شکرستان
  زمان آغاز: 12:42:52
  زمان پایان : 12:59:12
  مدت برنامه : 00:16:20
  [خلاصه برنامه]یک برنامه انیمیشن طنز
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 13:08:03
  زمان پایان : 13:17:57
  مدت برنامه : 00:09:54
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • با بابا
  زمان آغاز: 13:18:03
  زمان پایان : 13:30:43
  مدت برنامه : 00:12:40
  [خلاصه برنامه]نمایش رابطه صمیمانه پدران و فرزندان خردسالشان در انجام چالشهای طراحی شده.
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 13:30:51
  زمان پایان : 13:36:32
  مدت برنامه : 00:05:41
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • با بابا
  زمان آغاز: 13:36:32
  زمان پایان : 13:45:14
  مدت برنامه : 00:08:42
  [خلاصه برنامه]نمایش رابطه صمیمانه پدران و فرزندان خردسالشان در انجام چالشهای طراحی شده.
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 13:45:20
  زمان پایان : 13:51:37
  مدت برنامه : 00:06:17
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • تهمتن
  زمان آغاز: 13:51:43
  زمان پایان : 14:24:35
  مدت برنامه : 00:32:52
  [خلاصه برنامه]رقابت جذاب ورزشکاران در چالش های ورزشی سنگین و نفس گیر با به کاربردن ذکاوت و قدرت بدنی.
 • تهمتن
  زمان آغاز: 14:29:08
  زمان پایان : 15:07:56
  مدت برنامه : 00:38:48
  [خلاصه برنامه]رقابت جذاب ورزشکاران در چالش های ورزشی سنگین و نفس گیر با به کاربردن ذکاوت و قدرت بدنی.
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 15:08:02
  زمان پایان : 15:16:17
  مدت برنامه : 00:08:15
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • شوتبال5
  زمان آغاز: 15:16:23
  زمان پایان : 15:42:30
  مدت برنامه : 00:26:07
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای جذاب و پر هیجان با حضور چهره های ورزشی-فرهنگی و هنری
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 15:42:38
  زمان پایان : 15:47:47
  مدت برنامه : 00:05:09
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • شوتبال5
  زمان آغاز: 15:47:47
  زمان پایان : 16:17:14
  مدت برنامه : 00:29:27
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای جذاب و پر هیجان با حضور چهره های ورزشی-فرهنگی و هنری
 • نقطه سر خط
  زمان آغاز: 16:17:30
  زمان پایان : 17:02:44
  مدت برنامه : 00:45:14
  [خلاصه برنامه]درباره کارمند اجاره نشینی است که درگیر و دار ازدواج و تهیه جهیزیه دخترش و هم زمان شدن بازنشستگی اش با این موضوع...
 • آگهی بازرگانی ( پخش زنده آنلاین)
  زمان آغاز: 17:02:50
  زمان پایان : 17:13:25
  مدت برنامه : 00:10:35
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • خندوانه8
  زمان آغاز: 17:13:31
  زمان پایان : 18:12:07
  مدت برنامه : 00:58:36
  [خلاصه برنامه]لحظاتی شاد و مفرح همراه با رامبد جوان
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 18:12:15
  زمان پایان : 18:18:00
  مدت برنامه : 00:05:45
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • خندوانه8
  زمان آغاز: 18:18:00
  زمان پایان : 19:01:34
  مدت برنامه : 00:43:34
  [خلاصه برنامه]لحظاتی شاد و مفرح همراه با رامبد جوان
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 19:04:27
  زمان پایان : 19:14:32
  مدت برنامه : 00:10:05
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
برنامه های تامینی شبکه نسیم
شما می توانید در هر یک از بخش های زیر ویدیو های مرتبط با آن را مشاهده نمایید