00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

برنامه پخش امروز
00:00:00خندوانه
00:30:00شکرستان
01:00:00خانواده باحال
01:45:00نمای رادیو
02:00:00مسافران
02:30:00قاصدک
03:00:00هوش برتر
04:00:00خندوانه
05:00:00مسابقه آب و آتش
06:00:00خانواده باحال
07:00:00خندوانه
08:00:00هوش برتر
09:00:00مسابقه آب و آتش
10:00:00مسافران
10:30:00شکرستان
11:00:00خندوانه
12:30:00قاصدک
13:00:00هوش برتر
14:00:00خانواده باحال
14:45:00نمای رادیو
15:00:00مسابقه آب و آتش
16:00:00مسافران
16:30:00شکرستان
17:00:00خندوانه
18:30:00نسیم دانش
19:00:00هوش برتر
20:00:00مسافران
20:30:00ویژه برنامه
21:00:00خانواده باحال
21:45:00نمای رادیو
22:00:00مسابقه آب و آتش
23:00:00خندوانه

برنامه های تامینی شبکه نسیم
شما می توانید در هر یک از بخش های زیر ویدیو های مرتبط با آن را مشاهده نمایید

مطلب مورد نظر خود را
بیابید