• کارستون2
  زمان آغاز: 00:16:02
  زمان پایان : 00:52:11
  مدت برنامه : 00:36:09
  [خلاصه برنامه]معرفی شغل های مختلف در شکل سنتی و مدرن و تشویق جوانان به راه اندازی شغل مذکور و راهکارهای کسب و کار.
 • پیش پرده جامع
  زمان آغاز: 00:52:11
  زمان پایان : 00:58:36
  مدت برنامه : 00:06:25
  [موضوع]0[تهیه کننده]0[کارگردان]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0[خلاصه برنامه]0
 • تهمتن
  زمان آغاز: 00:58:55
  زمان پایان : 02:10:07
  مدت برنامه : 01:11:12
  [خلاصه برنامه]رقابت جذاب ورزشکاران در چالش های ورزشی سنگین و نفس گیر با به کاربردن ذکاوت و قدرت بدنی.
 • نقطه سر خط
  زمان آغاز: 02:10:28
  زمان پایان : 02:50:04
  مدت برنامه : 00:39:36
  [خلاصه برنامه]درباره کارمند اجاره نشینی است که درگیر و دار ازدواج و تهیه جهیزیه دخترش و هم زمان شدن بازنشستگی اش با این موضوع...
 • قندون
  زمان آغاز: 02:50:04
  زمان پایان : 03:00:28
  مدت برنامه : 00:10:24
  [خلاصه برنامه]روایت متفاوت از ادبیات کهن فارسی
 • نسیم آوا
  زمان آغاز: 03:00:40
  زمان پایان : 03:22:18
  مدت برنامه : 00:21:38
  [خلاصه برنامه]گزیده ای از ترانه خوانندگان ایرانی
 • کمدی کلاسیک
  زمان آغاز: 03:22:18
  زمان پایان : 03:30:33
  مدت برنامه : 00:08:15
  [خلاصه برنامه]مروری بر بهترین آثار کمدی کلاسیک جهان
 • قاصدک
  زمان آغاز: 03:30:33
  زمان پایان : 03:50:51
  مدت برنامه : 00:20:18
  [خلاصه برنامه]دیدنی های جهان-نما خارجی-دیدنی ها-آفرینش-مهارت
 • یادتونه
  زمان آغاز: 03:50:51
  زمان پایان : 03:57:57
  مدت برنامه : 00:07:06
  [خلاصه برنامه]مرور برنامه های قدیمی تلویزیونی
 • شوتبال5
  زمان آغاز: 03:58:13
  زمان پایان : 04:08:40
  مدت برنامه : 00:10:27
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای جذاب و پر هیجان با حضور چهره های ورزشی-فرهنگی و هنری
 • شوتبال5
  زمان آغاز: 04:13:37
  زمان پایان : 04:58:44
  مدت برنامه : 00:45:07
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای جذاب و پر هیجان با حضور چهره های ورزشی-فرهنگی و هنری
 • پیش پرده جامع
  زمان آغاز: 04:58:44
  زمان پایان : 05:05:09
  مدت برنامه : 00:06:25
  [موضوع]0[تهیه کننده]0[کارگردان]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0[خلاصه برنامه]0
 • نقطه سر خط
  زمان آغاز: 05:05:09
  زمان پایان : 05:44:45
  مدت برنامه : 00:39:36
  [خلاصه برنامه]درباره کارمند اجاره نشینی است که درگیر و دار ازدواج و تهیه جهیزیه دخترش و هم زمان شدن بازنشستگی اش با این موضوع...
 • قلق
  زمان آغاز: 05:44:45
  زمان پایان : 05:52:13
  مدت برنامه : 00:07:28
  [خلاصه برنامه]ترفند های کاربردی و مهارت های خانگی.
 • دورهمی5
  زمان آغاز: 06:00:10
  زمان پایان : 06:55:17
  مدت برنامه : 00:55:07
  [خلاصه برنامه]سری جدید برنامه دورهمی مسابقه ای جذاب و دیدنی و مهیج
 • دورهمی5
  زمان آغاز: 07:02:49
  زمان پایان : 07:14:57
  مدت برنامه : 00:12:08
  [خلاصه برنامه]سری جدید برنامه دورهمی مسابقه ای جذاب و دیدنی و مهیج
 • نسیم آوا
  زمان آغاز: 07:15:17
  زمان پایان : 07:36:55
  مدت برنامه : 00:21:38
  [خلاصه برنامه]گزیده ای از ترانه خوانندگان ایرانی
 • قاصدک
  زمان آغاز: 07:36:55
  زمان پایان : 07:57:13
  مدت برنامه : 00:20:18
  [خلاصه برنامه]دیدنی های جهان-نما خارجی-دیدنی ها-آفرینش-مهارت
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 07:57:19
  زمان پایان : 08:03:36
  مدت برنامه : 00:06:17
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • کارستون2
  زمان آغاز: 08:03:42
  زمان پایان : 08:23:29
  مدت برنامه : 00:19:47
  [خلاصه برنامه]معرفی شغل های مختلف در شکل سنتی و مدرن و تشویق جوانان به راه اندازی شغل مذکور و راهکارهای کسب و کار.
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 08:23:37
  زمان پایان : 08:29:07
  مدت برنامه : 00:05:30
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • کارستون2
  زمان آغاز: 08:29:07
  زمان پایان : 08:45:29
  مدت برنامه : 00:16:22
  [خلاصه برنامه]معرفی شغل های مختلف در شکل سنتی و مدرن و تشویق جوانان به راه اندازی شغل مذکور و راهکارهای کسب و کار.
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 08:45:35
  زمان پایان : 08:53:13
  مدت برنامه : 00:07:38
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • تهمتن
  زمان آغاز: 08:53:19
  زمان پایان : 09:31:02
  مدت برنامه : 00:37:43
  [خلاصه برنامه]رقابت جذاب ورزشکاران در چالش های ورزشی سنگین و نفس گیر با به کاربردن ذکاوت و قدرت بدنی.
 • تهمتن
  زمان آغاز: 09:35:45
  زمان پایان : 10:09:14
  مدت برنامه : 00:33:29
  [خلاصه برنامه]رقابت جذاب ورزشکاران در چالش های ورزشی سنگین و نفس گیر با به کاربردن ذکاوت و قدرت بدنی.
 • نقطه سر خط
  زمان آغاز: 10:09:35
  زمان پایان : 10:49:11
  مدت برنامه : 00:39:36
  [خلاصه برنامه]درباره کارمند اجاره نشینی است که درگیر و دار ازدواج و تهیه جهیزیه دخترش و هم زمان شدن بازنشستگی اش با این موضوع...
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 10:49:17
  زمان پایان : 10:59:54
  مدت برنامه : 00:10:37
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • دورهمی5
  زمان آغاز: 11:00:00
  زمان پایان : 11:55:07
  مدت برنامه : 00:55:07
  [خلاصه برنامه]سری جدید برنامه دورهمی مسابقه ای جذاب و دیدنی و مهیج
 • دورهمی5
  زمان آغاز: 12:02:23
  زمان پایان : 12:14:31
  مدت برنامه : 00:12:08
  [خلاصه برنامه]سری جدید برنامه دورهمی مسابقه ای جذاب و دیدنی و مهیج
 • کارستون2
  زمان آغاز: 12:14:51
  زمان پایان : 12:51:00
  مدت برنامه : 00:36:09
  [خلاصه برنامه]معرفی شغل های مختلف در شکل سنتی و مدرن و تشویق جوانان به راه اندازی شغل مذکور و راهکارهای کسب و کار.
 • پیش پرده جامع
  زمان آغاز: 12:51:00
  زمان پایان : 12:57:25
  مدت برنامه : 00:06:25
  [موضوع]0[تهیه کننده]0[کارگردان]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0[خلاصه برنامه]0
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 13:06:37
  زمان پایان : 13:16:38
  مدت برنامه : 00:10:01
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • شما و سیما
  زمان آغاز: 13:16:44
  زمان پایان : 13:37:21
  مدت برنامه : 00:20:37
  [خلاصه برنامه]پشت صحنه آخرین تولیدات شبکه های تلویزیونی و گفت و گو با عوامل و برنامه سازان
 • شما و سیما
  زمان آغاز: 13:41:35
  زمان پایان : 14:01:33
  مدت برنامه : 00:19:58
  [خلاصه برنامه]پشت صحنه آخرین تولیدات شبکه های تلویزیونی و گفت و گو با عوامل و برنامه سازان
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 14:01:39
  زمان پایان : 14:12:05
  مدت برنامه : 00:10:26
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • نسیم آوا
  زمان آغاز: 14:12:11
  زمان پایان : 14:25:54
  مدت برنامه : 00:13:43
  [خلاصه برنامه]گزیده ای از ترانه خوانندگان ایرانی
 • نسیم آوا
  زمان آغاز: 14:30:39
  زمان پایان : 14:38:34
  مدت برنامه : 00:07:55
  [خلاصه برنامه]گزیده ای از ترانه خوانندگان ایرانی
 • نسیما
  زمان آغاز: 14:38:50
  زمان پایان : 14:48:27
  مدت برنامه : 00:09:37
  [خلاصه برنامه]دوربین مخفی
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 14:51:16
  زمان پایان : 14:58:48
  مدت برنامه : 00:07:32
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • تهمتن
  زمان آغاز: 14:58:54
  زمان پایان : 15:36:37
  مدت برنامه : 00:37:43
  [خلاصه برنامه]رقابت جذاب ورزشکاران در چالش های ورزشی سنگین و نفس گیر با به کاربردن ذکاوت و قدرت بدنی.
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 15:36:45
  زمان پایان : 15:42:20
  مدت برنامه : 00:05:35
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • تهمتن
  زمان آغاز: 15:42:20
  زمان پایان : 16:15:49
  مدت برنامه : 00:33:29
  [خلاصه برنامه]رقابت جذاب ورزشکاران در چالش های ورزشی سنگین و نفس گیر با به کاربردن ذکاوت و قدرت بدنی.
 • نقطه سر خط
  زمان آغاز: 16:15:59
  زمان پایان : 16:55:35
  مدت برنامه : 00:39:36
  [خلاصه برنامه]درباره کارمند اجاره نشینی است که درگیر و دار ازدواج و تهیه جهیزیه دخترش و هم زمان شدن بازنشستگی اش با این موضوع...
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 16:55:41
  زمان پایان : 17:05:24
  مدت برنامه : 00:09:43
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • دورهمی5
  زمان آغاز: 17:05:30
  زمان پایان : 18:00:37
  مدت برنامه : 00:55:07
  [خلاصه برنامه]سری جدید برنامه دورهمی مسابقه ای جذاب و دیدنی و مهیج
 • دورهمی5
  زمان آغاز: 18:07:53
  زمان پایان : 18:20:01
  مدت برنامه : 00:12:08
  [خلاصه برنامه]سری جدید برنامه دورهمی مسابقه ای جذاب و دیدنی و مهیج
 • نسیما
  زمان آغاز: 18:20:29
  زمان پایان : 18:30:06
  مدت برنامه : 00:09:37
  [خلاصه برنامه]دوربین مخفی
 • قلق
  زمان آغاز: 18:30:16
  زمان پایان : 18:36:53
  مدت برنامه : 00:06:37
  [خلاصه برنامه]ترفند های کاربردی و مهارت های خانگی.
 • یادتونه
  زمان آغاز: 18:36:53
  زمان پایان : 18:42:54
  مدت برنامه : 00:06:01
  [خلاصه برنامه]مرور برنامه های قدیمی تلویزیونی
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 18:49:37
  زمان پایان : 19:00:20
  مدت برنامه : 00:10:43
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • با بابا
  زمان آغاز: 19:00:26
  زمان پایان : 19:09:57
  مدت برنامه : 00:09:31
  [خلاصه برنامه]نمایش رابطه صمیمانه پدران و فرزندان خردسالشان در انجام چالشهای طراحی شده.
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 19:10:05
  زمان پایان : 19:15:11
  مدت برنامه : 00:05:06
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • با بابا
  زمان آغاز: 19:15:11
  زمان پایان : 19:25:35
  مدت برنامه : 00:10:24
  [خلاصه برنامه]نمایش رابطه صمیمانه پدران و فرزندان خردسالشان در انجام چالشهای طراحی شده.
 • قاصدک
  زمان آغاز: 19:28:22
  زمان پایان : 19:50:41
  مدت برنامه : 00:22:19
  [خلاصه برنامه]دیدنی های جهان-نما خارجی-دیدنی ها-آفرینش-مهارت
 • پیش پرده جامع
  زمان آغاز: 19:50:41
  زمان پایان : 19:57:06
  مدت برنامه : 00:06:25
  [موضوع]0[تهیه کننده]0[کارگردان]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0[خلاصه برنامه]0
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 19:57:12
  زمان پایان : 20:07:25
  مدت برنامه : 00:10:13
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • نقطه سر خط
  زمان آغاز: 20:07:31
  زمان پایان : 20:32:04
  مدت برنامه : 00:24:33
  [خلاصه برنامه]درباره کارمند اجاره نشینی است که درگیر و دار ازدواج و تهیه جهیزیه دخترش و هم زمان شدن بازنشستگی اش با این موضوع...
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 20:37:13
  زمان پایان : 20:42:47
  مدت برنامه : 00:05:34
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[خلاصه برنامه].
 • نقطه سر خط
  زمان آغاز: 20:42:47
  زمان پایان : 20:55:14
  مدت برنامه : 00:12:27
  [خلاصه برنامه]درباره کارمند اجاره نشینی است که درگیر و دار ازدواج و تهیه جهیزیه دخترش و هم زمان شدن بازنشستگی اش با این موضوع...
 • شکرستان
  زمان آغاز: 21:00:07
  زمان پایان : 21:16:20
  مدت برنامه : 00:16:13
  [خلاصه برنامه]یک برنامه انیمیشن طنز
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 21:19:02
  زمان پایان : 21:28:58
  مدت برنامه : 00:09:56
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • شوتبال5
  زمان آغاز: 21:29:04
  زمان پایان : 21:57:21
  مدت برنامه : 00:28:17
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای جذاب و پر هیجان با حضور چهره های ورزشی-فرهنگی و هنری
 • شوتبال5 ( پخش زنده آنلاین)
  زمان آغاز: 22:02:16
  زمان پایان : 22:27:44
  مدت برنامه : 00:25:28
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای جذاب و پر هیجان با حضور چهره های ورزشی-فرهنگی و هنری
 • نهایت سرعت
  زمان آغاز: 22:27:54
  زمان پایان : 22:33:53
  مدت برنامه : 00:05:59
  [خلاصه برنامه] معرفی و بررسی اتومبیل و موتورهای پر قدرت دنیا
 • دوربین مخفی
  زمان آغاز: 22:33:53
  زمان پایان : 22:39:14
  مدت برنامه : 00:05:21
  [خلاصه برنامه]منتخبی از دوربین مخفی های جذاب.
 • کمدی کلاسیک
  زمان آغاز: 22:43:12
  زمان پایان : 22:49:18
  مدت برنامه : 00:06:06
  [خلاصه برنامه]مروری بر بهترین آثار کمدی کلاسیک جهان
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 22:49:24
  زمان پایان : 23:00:12
  مدت برنامه : 00:10:48
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • دورهمی5
  زمان آغاز: 23:00:31
  زمان پایان : 23:47:13
  مدت برنامه : 00:46:42
  [خلاصه برنامه]سری جدید برنامه دورهمی مسابقه ای جذاب و دیدنی و مهیج
برنامه های تامینی شبکه نسیم
شما می توانید در هر یک از بخش های زیر ویدیو های مرتبط با آن را مشاهده نمایید