• دست انداز
  زمان آغاز: 00:48:13
  زمان پایان : 01:24:09
  مدت برنامه : 00:35:56
  [موضوع]0[تهیه کننده]سعید عباسی[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0 [خلاصه برنامه]مجموعه طنز آیتمی با رویکرد و نقد رفتارها و عادات اجتماعی و فرهنگی.
 • هوش برتر12
  زمان آغاز: 01:24:17
  زمان پایان : 02:28:24
  مدت برنامه : 01:04:07
  [موضوع]0[تهیه کننده]پیمان پورمقیمی[مجری]آریا طاهری[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0 [خلاصه برنامه]مسابقه هیجان انگیز سنجش هوش بر پایه حافظه.قدرت ذهن.سرعت و هوش
 • نسیم آوا
  زمان آغاز: 02:28:44
  زمان پایان : 02:51:25
  مدت برنامه : 00:22:41
  [موضوع]0[مجری]محمدرضا محبی[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0 [خلاصه برنامه]گزیده ای از ترانه خوانندگان ایرانی
 • پیش پرده جامع شبکه
  زمان آغاز: 02:51:33
  زمان پایان : 02:56:46
  مدت برنامه : 00:05:13
  شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000 [موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0[خلاصه برنامه]0
 • قلق
  زمان آغاز: 02:56:46
  زمان پایان : 03:02:23
  مدت برنامه : 00:05:37
  [خلاصه برنامه]خرد کردن و تزئین میوه ها
 • دورهمی 5
  زمان آغاز: 03:02:31
  زمان پایان : 04:01:40
  مدت برنامه : 00:59:09
  [موضوع]0[مجری]مهران مدیری[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]سری جدید برنامه دورهمی مسابقه ای جذاب و دیدنی و مهیج
 • دورهمی 5
  زمان آغاز: 04:06:37
  زمان پایان : 04:48:46
  مدت برنامه : 00:42:09
  [موضوع]0[مجری]مهران مدیری[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]سری جدید برنامه دورهمی مسابقه ای جذاب و دیدنی و مهیج
 • ویتامین خ7
  زمان آغاز: 04:48:56
  زمان پایان : 05:05:11
  مدت برنامه : 00:16:15
  [موضوع]0[تهیه کننده]محمدرضا نعمتی[کارگردان].[مجری]حسین اکبری[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]برنامه ای شاد و مفرح با آیتم هایی چون دوربین مخفی،کلیپ های فضای مجازی ،گزارش و شوخی های طنز
 • ساختمان پزشکان ( پخش زنده آنلاین)
  زمان آغاز: 05:05:27
  زمان پایان : 05:41:12
  مدت برنامه : 00:35:45
  [موضوع]0[تهیه کننده]محسن چگینی[کارگردان]سروش صحت[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]هومن برق نورد و بهنام تشکر و ..[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0 [خلاصه برنامه]ماجرای دکتر نیما افشار در ساختمان پزشکان...
 • ورزشیا
  زمان آغاز: 05:42:25
  زمان پایان : 05:49:37
  مدت برنامه : 00:07:12
  [موضوع]0[تهیه کننده]میلاد میغانی[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0 [خلاصه برنامه]اتفاقات جالب در ورزش
 • کمدی کلاسیک
  زمان آغاز: 05:49:37
  زمان پایان : 05:55:16
  مدت برنامه : 00:05:39
  [موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0 [خلاصه برنامه]مروری بر بهترین آثار کمدی کلاسیک جهان
 • دست انداز
  زمان آغاز: 06:02:41
  زمان پایان : 06:38:37
  مدت برنامه : 00:35:56
  [موضوع]0[تهیه کننده]سعید عباسی[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]مجموعه طنز آیتمی با رویکرد و نقد رفتارها و عادات اجتماعی و فرهنگی.
 • دورهمی 5
  زمان آغاز: 06:39:40
  زمان پایان : 07:24:47
  مدت برنامه : 00:45:07
  [موضوع]0[مجری]مهران مدیری[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]سری جدید برنامه دورهمی مسابقه ای جذاب و دیدنی و مهیج
 • دورهمی 5
  زمان آغاز: 07:26:21
  زمان پایان : 08:22:32
  مدت برنامه : 00:56:11
  [موضوع]0[مجری]مهران مدیری[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]سری جدید برنامه دورهمی مسابقه ای جذاب و دیدنی و مهیج
 • هوش برتر12
  زمان آغاز: 08:25:03
  زمان پایان : 09:01:10
  مدت برنامه : 00:36:07
  [موضوع]0[تهیه کننده]پیمان پورمقیمی[مجری]آریا طاهری[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]مسابقه هیجان انگیز سنجش هوش بر پایه حافظه.قدرت ذهن.سرعت و هوش
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 09:01:18
  زمان پایان : 09:06:22
  مدت برنامه : 00:05:04
  شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000 [موضوع].[مجری].[بازیگران].[خلاصه برنامه].
 • هوش برتر12
  زمان آغاز: 09:06:22
  زمان پایان : 09:34:22
  مدت برنامه : 00:28:00
  [موضوع]0[تهیه کننده]پیمان پورمقیمی[مجری]آریا طاهری[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]مسابقه هیجان انگیز سنجش هوش بر پایه حافظه.قدرت ذهن.سرعت و هوش
 • نسیم آوا
  زمان آغاز: 09:38:11
  زمان پایان : 10:00:52
  مدت برنامه : 00:22:41
  [موضوع]0[مجری]محمدرضا محبی[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]گزیده ای از ترانه خوانندگان ایرانی
 • دست انداز
  زمان آغاز: 10:07:25
  زمان پایان : 10:43:21
  مدت برنامه : 00:35:56
  [موضوع]0[تهیه کننده]سعید عباسی[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]مجموعه طنز آیتمی با رویکرد و نقد رفتارها و عادات اجتماعی و فرهنگی.
 • رانما
  زمان آغاز: 10:44:54
  زمان پایان : 10:55:22
  مدت برنامه : 00:10:28
  [موضوع]0[تهیه کننده]فاطمه باقری[کارگردان]فاطمه باقری[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]داستان های شیرین و پند آموز در قالب برنامه نمایشی
 • دورهمی 5
  زمان آغاز: 10:57:35
  زمان پایان : 11:42:42
  مدت برنامه : 00:45:07
  [موضوع]0[مجری]مهران مدیری[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]سری جدید برنامه دورهمی مسابقه ای جذاب و دیدنی و مهیج
 • دورهمی 5
  زمان آغاز: 11:44:51
  زمان پایان : 12:41:02
  مدت برنامه : 00:56:11
  [موضوع]0[مجری]مهران مدیری[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]سری جدید برنامه دورهمی مسابقه ای جذاب و دیدنی و مهیج
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 12:41:08
  زمان پایان : 12:47:53
  مدت برنامه : 00:06:45
  شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000 [موضوع].[مجری].[بازیگران].[خلاصه برنامه].
 • ویتامین خ7
  زمان آغاز: 12:47:59
  زمان پایان : 13:04:14
  مدت برنامه : 00:16:15
  [موضوع]0[تهیه کننده]محمدرضا نعمتی[کارگردان].[مجری]حسین اکبری[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]برنامه ای شاد و مفرح با آیتم هایی چون دوربین مخفی،کلیپ های فضای مجازی ،گزارش و شوخی های طنز
 • ساختمان پزشکان
  زمان آغاز: 13:14:02
  زمان پایان : 13:49:47
  مدت برنامه : 00:35:45
  [موضوع]0[تهیه کننده]محسن چگینی[کارگردان]سروش صحت[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]هومن برق نورد و بهنام تشکر و .. [خلاصه برنامه]ماجرای دکتر نیما افشار در ساختمان پزشکان...
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 13:49:53
  زمان پایان : 13:55:22
  مدت برنامه : 00:05:29
  شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000 [موضوع].[مجری].[بازیگران].[خلاصه برنامه].
 • نسیم آوا
  زمان آغاز: 13:55:28
  زمان پایان : 14:06:02
  مدت برنامه : 00:10:34
  [موضوع]0[مجری]محمدرضا محبی[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]گزیده ای از ترانه خوانندگان ایرانی
 • نسیم آوا
  زمان آغاز: 14:09:08
  زمان پایان : 14:21:15
  مدت برنامه : 00:12:07
  [موضوع]0[مجری]محمدرضا محبی[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]گزیده ای از ترانه خوانندگان ایرانی
 • قاصدک
  زمان آغاز: 14:21:15
  زمان پایان : 14:42:36
  مدت برنامه : 00:21:21
  [موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]دیدنی های جهان-نما خارجی-دیدنی ها-آفرینش-مهارت
 • پیش پرده جامع شبکه
  زمان آغاز: 14:42:36
  زمان پایان : 14:47:49
  مدت برنامه : 00:05:13
  شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000 [موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0[خلاصه برنامه]0
 • هوش برتر12
  زمان آغاز: 14:52:35
  زمان پایان : 15:28:42
  مدت برنامه : 00:36:07
  [موضوع]0[تهیه کننده]پیمان پورمقیمی[مجری]آریا طاهری[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]مسابقه هیجان انگیز سنجش هوش بر پایه حافظه.قدرت ذهن.سرعت و هوش
 • هوش برتر12
  زمان آغاز: 15:32:37
  زمان پایان : 16:00:37
  مدت برنامه : 00:28:00
  [موضوع]0[تهیه کننده]پیمان پورمقیمی[مجری]آریا طاهری[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]مسابقه هیجان انگیز سنجش هوش بر پایه حافظه.قدرت ذهن.سرعت و هوش
 • دست انداز
  زمان آغاز: 16:05:55
  زمان پایان : 16:29:02
  مدت برنامه : 00:23:07
  [موضوع]0[تهیه کننده]سعید عباسی[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]مجموعه طنز آیتمی با رویکرد و نقد رفتارها و عادات اجتماعی و فرهنگی.
 • دست انداز
  زمان آغاز: 16:33:03
  زمان پایان : 16:45:52
  مدت برنامه : 00:12:49
  [موضوع]0[تهیه کننده]سعید عباسی[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]مجموعه طنز آیتمی با رویکرد و نقد رفتارها و عادات اجتماعی و فرهنگی.
 • کمدی کلاسیک
  زمان آغاز: 16:45:52
  زمان پایان : 16:51:31
  مدت برنامه : 00:05:39
  [موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0 [خلاصه برنامه]مروری بر بهترین آثار کمدی کلاسیک جهان
 • ورزشیا
  زمان آغاز: 16:51:31
  زمان پایان : 16:57:40
  مدت برنامه : 00:06:09
  [موضوع].[تهیه کننده]میلاد میغانی[مجری].[میهمان]0[بازیگران].[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0 [خلاصه برنامه]اتفاقات جالب در ورزش
 • دورهمی 5
  زمان آغاز: 17:00:22
  زمان پایان : 17:45:29
  مدت برنامه : 00:45:07
  [موضوع]0[مجری]مهران مدیری[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]سری جدید برنامه دورهمی مسابقه ای جذاب و دیدنی و مهیج
 • دورهمی 5
  زمان آغاز: 17:48:53
  زمان پایان : 18:45:04
  مدت برنامه : 00:56:11
  [موضوع]0[مجری]مهران مدیری[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]سری جدید برنامه دورهمی مسابقه ای جذاب و دیدنی و مهیج
برنامه های تامینی شبکه نسیم
شما می توانید در هر یک از بخش های زیر ویدیو های مرتبط با آن را مشاهده نمایید