• نیم بند
  زمان آغاز: 00:06:11
  زمان پایان : 00:28:30
  مدت برنامه : 00:22:19
  [خلاصه برنامه]طنز و نفد فضای فرهنگی.
 • دست فرمون
  زمان آغاز: 00:30:44
  زمان پایان : 01:22:51
  مدت برنامه : 00:52:07
  [خلاصه برنامه]رقابتی مهیج میان علاقمندان به رانندگی در پیست اختصاصی.
 • قلق
  زمان آغاز: 01:23:01
  زمان پایان : 01:28:20
  مدت برنامه : 00:05:19
  [خلاصه برنامه]ترفند های کاربردی و مهارت های خانگی.
 • بی سیم 3
  زمان آغاز: 01:30:04
  زمان پایان : 01:56:50
  مدت برنامه : 00:26:46
  [خلاصه برنامه]برنامه ای با موضوع فن آوری اطلاعات و ارتباطات با محوریت طنز و نمایش که در سه بخش فضای مجازی، شبکه های اجتماعی و تازه های وب و موبایل است.
 • کلیپ موج
  زمان آغاز: 01:57:11
  زمان پایان : 02:02:22
  مدت برنامه : 00:05:11
 • شهروند مافیا
  زمان آغاز: 02:04:36
  زمان پایان : 02:36:08
  مدت برنامه : 00:31:32
  [خلاصه برنامه]مسابقه خانوادگی است که در آن افراد با آزمون و خطا سعی در شناسایی افراد دیگر می کنند.
 • شهروند مافیا
  زمان آغاز: 02:37:22
  زمان پایان : 03:07:22
  مدت برنامه : 00:30:00
  [خلاصه برنامه]مسابقه خانوادگی است که در آن افراد با آزمون و خطا سعی در شناسایی افراد دیگر می کنند.
 • نما
  زمان آغاز: 03:07:34
  زمان پایان : 03:16:38
  مدت برنامه : 00:09:04
  [خلاصه برنامه]برش هایی از فیلم های سینمایی خارجی
 • کمدی کلاسیک
  زمان آغاز: 03:16:48
  زمان پایان : 03:23:44
  مدت برنامه : 00:06:56
  [خلاصه برنامه]مروری بر بهترین آثار کمدی کلاسیک جهان
 • ایران بین
  زمان آغاز: 03:28:50
  زمان پایان : 04:28:54
  مدت برنامه : 01:00:04
  [تهیه کننده]محمد باریکانی[مجری]مجید واشقانی[بازیگران]سیاوش مفیدی
 • نیم بند
  زمان آغاز: 04:35:27
  زمان پایان : 04:57:46
  مدت برنامه : 00:22:19
  [خلاصه برنامه]طنز و نفد فضای فرهنگی.
 • جورچین
  زمان آغاز: 04:59:21
  زمان پایان : 05:31:21
  مدت برنامه : 00:32:00
  [خلاصه برنامه]مجموعه طنز آیتمی با محوریت آثار مراکز استانها و طنزهای ارسالی مردمی.
 • بی سیم 3
  زمان آغاز: 05:31:40
  زمان پایان : 05:58:26
  مدت برنامه : 00:26:46
  [خلاصه برنامه]برنامه ای با موضوع فن آوری اطلاعات و ارتباطات با محوریت طنز و نمایش که در سه بخش فضای مجازی، شبکه های اجتماعی و تازه های وب و موبایل است.
 • دنیای مستند
  زمان آغاز: 06:03:10
  زمان پایان : 06:26:45
  مدت برنامه : 00:23:35
  [خلاصه برنامه]محوریت اصلی برنامه موضوعات جذاب ورزشی است.
 • کارتون
  زمان آغاز: 06:27:04
  زمان پایان : 06:34:25
  مدت برنامه : 00:07:21
 • نما
  زمان آغاز: 06:36:02
  زمان پایان : 06:45:06
  مدت برنامه : 00:09:04
  [خلاصه برنامه]برش هایی از فیلم های سینمایی خارجی
 • شهروند مافیا
  زمان آغاز: 06:48:51
  زمان پایان : 07:20:23
  مدت برنامه : 00:31:32
  [خلاصه برنامه]مسابقه خانوادگی است که در آن افراد با آزمون و خطا سعی در شناسایی افراد دیگر می کنند.
 • شهروند مافیا
  زمان آغاز: 07:23:19
  زمان پایان : 07:53:19
  مدت برنامه : 00:30:00
  [خلاصه برنامه]مسابقه خانوادگی است که در آن افراد با آزمون و خطا سعی در شناسایی افراد دیگر می کنند.
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 07:53:25
  زمان پایان : 07:58:26
  مدت برنامه : 00:05:01
 • جورچین
  زمان آغاز: 07:58:32
  زمان پایان : 08:30:32
  مدت برنامه : 00:32:00
  [خلاصه برنامه]مجموعه طنز آیتمی با محوریت آثار مراکز استانها و طنزهای ارسالی مردمی.
 • نیم بند
  زمان آغاز: 08:30:52
  زمان پایان : 08:53:11
  مدت برنامه : 00:22:19
  [خلاصه برنامه]طنز و نفد فضای فرهنگی.
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 08:53:17
  زمان پایان : 09:00:50
  مدت برنامه : 00:07:33
 • دست فرمون
  زمان آغاز: 09:00:56
  زمان پایان : 09:28:28
  مدت برنامه : 00:27:32
  [خلاصه برنامه]رقابتی مهیج میان علاقمندان به رانندگی در پیست اختصاصی.
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 09:28:36
  زمان پایان : 09:34:09
  مدت برنامه : 00:05:33
 • دست فرمون
  زمان آغاز: 09:34:09
  زمان پایان : 09:58:44
  مدت برنامه : 00:24:35
  [خلاصه برنامه]رقابتی مهیج میان علاقمندان به رانندگی در پیست اختصاصی.
 • آگهی بازرگانی ( پخش زنده آنلاین)
  زمان آغاز: 09:58:50
  زمان پایان : 10:06:23
  مدت برنامه : 00:07:33
 • ایران بین
  زمان آغاز: 10:06:29
  زمان پایان : 10:46:08
  مدت برنامه : 00:39:39
  [تهیه کننده]محمد باریکانی[مجری]مجید واشقانی[بازیگران]سیاوش مفیدی
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 10:46:16
  زمان پایان : 10:51:51
  مدت برنامه : 00:05:35
 • ایران بین
  زمان آغاز: 10:51:51
  زمان پایان : 11:12:16
  مدت برنامه : 00:20:25
  [تهیه کننده]محمد باریکانی[مجری]مجید واشقانی[بازیگران]سیاوش مفیدی
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 11:12:22
  زمان پایان : 11:18:51
  مدت برنامه : 00:06:29
 • شهروند مافیا
  زمان آغاز: 11:18:57
  زمان پایان : 11:54:47
  مدت برنامه : 00:35:50
  [خلاصه برنامه]مسابقه خانوادگی است که در آن افراد با آزمون و خطا سعی در شناسایی افراد دیگر می کنند.
 • شهروند مافیا
  زمان آغاز: 12:01:53
  زمان پایان : 12:27:35
  مدت برنامه : 00:25:42
  [خلاصه برنامه]مسابقه خانوادگی است که در آن افراد با آزمون و خطا سعی در شناسایی افراد دیگر می کنند.
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 12:27:41
  زمان پایان : 12:33:42
  مدت برنامه : 00:06:01
 • بی سیم 3
  زمان آغاز: 12:33:48
  زمان پایان : 13:00:34
  مدت برنامه : 00:26:46
  [خلاصه برنامه]برنامه ای با موضوع فن آوری اطلاعات و ارتباطات با محوریت طنز و نمایش که در سه بخش فضای مجازی، شبکه های اجتماعی و تازه های وب و موبایل است.
 • کمدی کلاسیک
  زمان آغاز: 13:00:53
  زمان پایان : 13:06:24
  مدت برنامه : 00:05:31
  [خلاصه برنامه]مروری بر بهترین آثار کمدی کلاسیک جهان
 • کارتون
  زمان آغاز: 13:06:24
  زمان پایان : 13:13:14
  مدت برنامه : 00:06:50
 • دوربین مخفی
  زمان آغاز: 13:13:14
  زمان پایان : 13:19:25
  مدت برنامه : 00:06:11
  [خلاصه برنامه]منتخبی از دوربین مخفی های جذاب.
 • قلق
  زمان آغاز: 13:19:25
  زمان پایان : 13:24:51
  مدت برنامه : 00:05:26
  [خلاصه برنامه]ترفند های کاربردی و مهارت های خانگی.
 • ایران بین
  زمان آغاز: 13:29:03
  زمان پایان : 14:08:42
  مدت برنامه : 00:39:39
  [تهیه کننده]محمد باریکانی[مجری]مجید واشقانی[بازیگران]سیاوش مفیدی
 • ایران بین
  زمان آغاز: 14:11:02
  زمان پایان : 14:31:27
  مدت برنامه : 00:20:25
  [تهیه کننده]محمد باریکانی[مجری]مجید واشقانی[بازیگران]سیاوش مفیدی
 • نما
  زمان آغاز: 14:31:39
  زمان پایان : 14:40:43
  مدت برنامه : 00:09:04
  [خلاصه برنامه]برش هایی از فیلم های سینمایی خارجی
 • اجاق
  زمان آغاز: 14:40:43
  زمان پایان : 14:53:18
  مدت برنامه : 00:12:35
  [خلاصه برنامه]آشپزی در طبیعت
 • نیم بند
  زمان آغاز: 14:59:50
  زمان پایان : 15:22:09
  مدت برنامه : 00:22:19
  [خلاصه برنامه]طنز و نفد فضای فرهنگی.
 • جورچین
  زمان آغاز: 15:22:29
  زمان پایان : 15:54:29
  مدت برنامه : 00:32:00
  [خلاصه برنامه]مجموعه طنز آیتمی با محوریت آثار مراکز استانها و طنزهای ارسالی مردمی.
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 15:54:35
  زمان پایان : 16:01:09
  مدت برنامه : 00:06:34
 • شهروند مافیا
  زمان آغاز: 16:01:15
  زمان پایان : 16:32:47
  مدت برنامه : 00:31:32
  [خلاصه برنامه]مسابقه خانوادگی است که در آن افراد با آزمون و خطا سعی در شناسایی افراد دیگر می کنند.
 • شهروند مافیا
  زمان آغاز: 16:35:07
  زمان پایان : 17:05:07
  مدت برنامه : 00:30:00
  [خلاصه برنامه]مسابقه خانوادگی است که در آن افراد با آزمون و خطا سعی در شناسایی افراد دیگر می کنند.
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 17:05:43
  زمان پایان : 17:12:22
  مدت برنامه : 00:06:39
 • دست فرمون
  زمان آغاز: 17:12:28
  زمان پایان : 17:40:00
  مدت برنامه : 00:27:32
  [خلاصه برنامه]رقابتی مهیج میان علاقمندان به رانندگی در پیست اختصاصی.
 • دست فرمون
  زمان آغاز: 17:42:20
  زمان پایان : 18:06:55
  مدت برنامه : 00:24:35
  [خلاصه برنامه]رقابتی مهیج میان علاقمندان به رانندگی در پیست اختصاصی.
 • کلیپ موج
  زمان آغاز: 18:07:07
  زمان پایان : 18:12:18
  مدت برنامه : 00:05:11
2023-09-26 10:06:02