• شکرستان
  زمان آغاز: 00:45:46
  زمان پایان : 01:02:06
  مدت برنامه : 00:16:20
  [خلاصه برنامه]یک برنامه انیمیشن طنز
 • شوتبال5
  زمان آغاز: 01:02:25
  زمان پایان : 02:05:37
  مدت برنامه : 01:03:12
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای جذاب و پر هیجان با حضور چهره های ورزشی-فرهنگی و هنری
 • نقطه سر خط
  زمان آغاز: 02:05:56
  زمان پایان : 02:48:13
  مدت برنامه : 00:42:17
  [خلاصه برنامه]درباره کارمند اجاره نشینی است که درگیر و دار ازدواج و تهیه جهیزیه دخترش و هم زمان شدن بازنشستگی اش با این موضوع...
 • قلق
  زمان آغاز: 02:48:34
  زمان پایان : 02:54:52
  مدت برنامه : 00:06:18
  [خلاصه برنامه]ترفند های کاربردی و مهارت های خانگی.
 • پیش پرده جامع
  زمان آغاز: 02:54:52
  زمان پایان : 03:01:17
  مدت برنامه : 00:06:25
  [موضوع]0[تهیه کننده]0[کارگردان]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0[خلاصه برنامه]0
 • با بابا ( پخش زنده آنلاین)
  زمان آغاز: 03:01:29
  زمان پایان : 03:30:48
  مدت برنامه : 00:29:19
  [خلاصه برنامه]نمایش رابطه صمیمانه پدران و فرزندان خردسالشان در انجام چالشهای طراحی شده.
 • قاصدک
  زمان آغاز: 03:30:48
  زمان پایان : 03:55:27
  مدت برنامه : 00:24:39
  [خلاصه برنامه]دیدنی های جهان-نما خارجی-دیدنی ها-آفرینش-مهارت
 • تهمتن
  زمان آغاز: 03:55:27
  زمان پایان : 04:18:28
  مدت برنامه : 00:23:01
  [خلاصه برنامه]رقابت جذاب ورزشکاران در چالش های ورزشی سنگین و نفس گیر با به کاربردن ذکاوت و قدرت بدنی.
 • تهمتن
  زمان آغاز: 04:24:37
  زمان پایان : 05:05:23
  مدت برنامه : 00:40:46
  [خلاصه برنامه]رقابت جذاب ورزشکاران در چالش های ورزشی سنگین و نفس گیر با به کاربردن ذکاوت و قدرت بدنی.
 • نقطه سر خط
  زمان آغاز: 05:05:42
  زمان پایان : 05:47:59
  مدت برنامه : 00:42:17
  [خلاصه برنامه]درباره کارمند اجاره نشینی است که درگیر و دار ازدواج و تهیه جهیزیه دخترش و هم زمان شدن بازنشستگی اش با این موضوع...
 • یادتونه
  زمان آغاز: 05:48:11
  زمان پایان : 05:54:34
  مدت برنامه : 00:06:23
  [خلاصه برنامه]مرور برنامه های قدیمی تلویزیونی
 • خندوانه8
  زمان آغاز: 06:01:11
  زمان پایان : 06:54:18
  مدت برنامه : 00:53:07
  [خلاصه برنامه]لحظاتی شاد و مفرح همراه با رامبد جوان
 • خندوانه8
  زمان آغاز: 06:55:52
  زمان پایان : 07:42:05
  مدت برنامه : 00:46:13
  [خلاصه برنامه]لحظاتی شاد و مفرح همراه با رامبد جوان
 • با بابا
  زمان آغاز: 07:42:17
  زمان پایان : 08:11:36
  مدت برنامه : 00:29:19
  [خلاصه برنامه]نمایش رابطه صمیمانه پدران و فرزندان خردسالشان در انجام چالشهای طراحی شده.
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 08:11:42
  زمان پایان : 08:19:05
  مدت برنامه : 00:07:23
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • قاصدک
  زمان آغاز: 08:19:11
  زمان پایان : 08:35:34
  مدت برنامه : 00:16:23
  [خلاصه برنامه]دیدنی های جهان-نما خارجی-دیدنی ها-آفرینش-مهارت
 • قاصدک
  زمان آغاز: 08:38:42
  زمان پایان : 08:46:58
  مدت برنامه : 00:08:16
  [خلاصه برنامه]دیدنی های جهان-نما خارجی-دیدنی ها-آفرینش-مهارت
 • شکرستان
  زمان آغاز: 08:47:17
  زمان پایان : 09:03:37
  مدت برنامه : 00:16:20
  [خلاصه برنامه]یک برنامه انیمیشن طنز
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 09:03:43
  زمان پایان : 09:11:46
  مدت برنامه : 00:08:03
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • شوتبال5
  زمان آغاز: 09:11:52
  زمان پایان : 09:48:02
  مدت برنامه : 00:36:10
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای جذاب و پر هیجان با حضور چهره های ورزشی-فرهنگی و هنری
 • شوتبال5
  زمان آغاز: 09:50:57
  زمان پایان : 10:17:59
  مدت برنامه : 00:27:02
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای جذاب و پر هیجان با حضور چهره های ورزشی-فرهنگی و هنری
 • نقطه سر خط
  زمان آغاز: 10:18:19
  زمان پایان : 11:00:36
  مدت برنامه : 00:42:17
  [خلاصه برنامه]درباره کارمند اجاره نشینی است که درگیر و دار ازدواج و تهیه جهیزیه دخترش و هم زمان شدن بازنشستگی اش با این موضوع...
 • خندوانه8
  زمان آغاز: 11:02:34
  زمان پایان : 11:55:41
  مدت برنامه : 00:53:07
  [خلاصه برنامه]لحظاتی شاد و مفرح همراه با رامبد جوان
 • خندوانه8
  زمان آغاز: 11:57:04
  زمان پایان : 12:43:17
  مدت برنامه : 00:46:13
  [خلاصه برنامه]لحظاتی شاد و مفرح همراه با رامبد جوان
 • شکرستان
  زمان آغاز: 12:43:36
  زمان پایان : 12:59:56
  مدت برنامه : 00:16:20
  [خلاصه برنامه]یک برنامه انیمیشن طنز
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 13:10:29
  زمان پایان : 13:19:23
  مدت برنامه : 00:08:54
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • با بابا
  زمان آغاز: 13:19:29
  زمان پایان : 13:34:47
  مدت برنامه : 00:15:18
  [خلاصه برنامه]نمایش رابطه صمیمانه پدران و فرزندان خردسالشان در انجام چالشهای طراحی شده.
 • با بابا
  زمان آغاز: 13:39:00
  زمان پایان : 13:53:01
  مدت برنامه : 00:14:01
  [خلاصه برنامه]نمایش رابطه صمیمانه پدران و فرزندان خردسالشان در انجام چالشهای طراحی شده.
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 13:53:07
  زمان پایان : 14:01:29
  مدت برنامه : 00:08:22
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • تهمتن
  زمان آغاز: 14:01:35
  زمان پایان : 14:29:25
  مدت برنامه : 00:27:50
  [خلاصه برنامه]رقابت جذاب ورزشکاران در چالش های ورزشی سنگین و نفس گیر با به کاربردن ذکاوت و قدرت بدنی.
 • تهمتن
  زمان آغاز: 14:32:41
  زمان پایان : 15:08:38
  مدت برنامه : 00:35:57
  [خلاصه برنامه]رقابت جذاب ورزشکاران در چالش های ورزشی سنگین و نفس گیر با به کاربردن ذکاوت و قدرت بدنی.
 • شوتبال5
  زمان آغاز: 15:08:57
  زمان پایان : 16:12:09
  مدت برنامه : 01:03:12
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای جذاب و پر هیجان با حضور چهره های ورزشی-فرهنگی و هنری
 • نقطه سر خط
  زمان آغاز: 16:12:28
  زمان پایان : 16:54:45
  مدت برنامه : 00:42:17
  [خلاصه برنامه]درباره کارمند اجاره نشینی است که درگیر و دار ازدواج و تهیه جهیزیه دخترش و هم زمان شدن بازنشستگی اش با این موضوع...
 • خندوانه8
  زمان آغاز: 17:00:23
  زمان پایان : 17:53:30
  مدت برنامه : 00:53:07
  [خلاصه برنامه]لحظاتی شاد و مفرح همراه با رامبد جوان
 • خندوانه8
  زمان آغاز: 17:54:52
  زمان پایان : 18:41:05
  مدت برنامه : 00:46:13
  [خلاصه برنامه]لحظاتی شاد و مفرح همراه با رامبد جوان
برنامه های تامینی شبکه نسیم
شما می توانید در هر یک از بخش های زیر ویدیو های مرتبط با آن را مشاهده نمایید