• نسیم دانش
  زمان آغاز: 01:08:30
  زمان پایان : 01:26:31
  مدت برنامه : 00:18:01
  [خلاصه برنامه]لحظات مفرحی با چاشنی علم و دست آوردهای علمی،معرفی آخرین دستاوردهای علمی و فناوری ایران در عرضه های داخلی و بین المللی.
 • هفت آوا
  زمان آغاز: 01:28:28
  زمان پایان : 02:19:38
  مدت برنامه : 00:51:10
  [موضوع]0[مجری]سامان ارس خان و علی یگانه[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0[خلاصه برنامه]0
 • با حسین(ع) حرف بزن
  زمان آغاز: 02:19:48
  زمان پایان : 03:05:02
  مدت برنامه : 00:45:14
  [خلاصه برنامه]واگویه های عاشقانه افراد مختلف با امام حسین (ع)
 • هوش برتر13
  زمان آغاز: 03:05:14
  زمان پایان : 04:03:09
  مدت برنامه : 00:57:55
  [خلاصه برنامه]مسابقه هیجان انگیز سنجش هوش بر پایه حافظه.قدرت ذهن.سرعت و هوش
 • قاصدک
  زمان آغاز: 04:03:25
  زمان پایان : 04:24:46
  مدت برنامه : 00:21:21
  [خلاصه برنامه]دیدنی های جهان-نما خارجی-دیدنی ها-آفرینش-مهارت
 • ورزشیا
  زمان آغاز: 04:26:03
  زمان پایان : 04:51:04
  مدت برنامه : 00:25:01
  [خلاصه برنامه]اتفاقات جالب در ورزش.
 • ورزشیا
  زمان آغاز: 04:56:37
  زمان پایان : 05:02:01
  مدت برنامه : 00:05:24
  [خلاصه برنامه]اتفاقات جالب در ورزش.
 • تنهایی لیلا
  زمان آغاز: 05:02:17
  زمان پایان : 05:39:06
  مدت برنامه : 00:36:49
  [خلاصه برنامه]آیات قرآن با برداشتی از فیلم های ایرانی
 • هفت آوا
  زمان آغاز: 05:42:06
  زمان پایان : 06:33:16
  مدت برنامه : 00:51:10
  [موضوع]0[مجری]سامان ارس خان و علی یگانه[میهمان]0[بازیگران]0[خلاصه برنامه]0
 • با حسین(ع) حرف بزن
  زمان آغاز: 06:33:26
  زمان پایان : 07:18:40
  مدت برنامه : 00:45:14
  [خلاصه برنامه]واگویه های عاشقانه افراد مختلف با امام حسین (ع)
 • شهروند مافیا
  زمان آغاز: 07:18:56
  زمان پایان : 07:45:18
  مدت برنامه : 00:26:22
  [خلاصه برنامه]یک برنامه طنز اجتماعی
 • شهروند مافیا
  زمان آغاز: 07:49:16
  زمان پایان : 08:23:47
  مدت برنامه : 00:34:31
  [خلاصه برنامه]یک برنامه طنز اجتماعی
 • هوش برتر13
  زمان آغاز: 08:26:10
  زمان پایان : 09:01:46
  مدت برنامه : 00:35:36
  [خلاصه برنامه]مسابقه هیجان انگیز سنجش هوش بر پایه حافظه.قدرت ذهن.سرعت و هوش
 • هوش برتر13
  زمان آغاز: 09:03:06
  زمان پایان : 09:25:25
  مدت برنامه : 00:22:19
  [خلاصه برنامه]مسابقه هیجان انگیز سنجش هوش بر پایه حافظه.قدرت ذهن.سرعت و هوش
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 09:26:38
  زمان پایان : 09:37:10
  مدت برنامه : 00:10:32
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • ورزشیا
  زمان آغاز: 09:37:16
  زمان پایان : 09:52:26
  مدت برنامه : 00:15:10
  [خلاصه برنامه]اتفاقات جالب در ورزش.
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 09:52:34
  زمان پایان : 09:58:06
  مدت برنامه : 00:05:32
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • ورزشیا
  زمان آغاز: 09:58:06
  زمان پایان : 10:13:21
  مدت برنامه : 00:15:15
  [خلاصه برنامه]اتفاقات جالب در ورزش.
 • تنهایی لیلا
  زمان آغاز: 10:13:37
  زمان پایان : 10:50:26
  مدت برنامه : 00:36:49
  [خلاصه برنامه]آیات قرآن با برداشتی از فیلم های ایرانی
 • شهروند مافیا
  زمان آغاز: 10:52:15
  زمان پایان : 11:18:37
  مدت برنامه : 00:26:22
  [خلاصه برنامه]یک برنامه طنز اجتماعی
 • شهروند مافیا
  زمان آغاز: 11:21:20
  زمان پایان : 11:55:51
  مدت برنامه : 00:34:31
  [خلاصه برنامه]یک برنامه طنز اجتماعی
 • با حسین(ع) حرف بزن
  زمان آغاز: 11:56:11
  زمان پایان : 12:41:25
  مدت برنامه : 00:45:14
  [خلاصه برنامه]واگویه های عاشقانه افراد مختلف با امام حسین (ع)
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 12:41:31
  زمان پایان : 12:51:03
  مدت برنامه : 00:09:32
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[خلاصه برنامه].
 • هفت آوا
  زمان آغاز: 12:51:09
  زمان پایان : 13:07:54
  مدت برنامه : 00:16:45
  [موضوع]0[مجری]سامان ارس خان و علی یگانه[میهمان]0[بازیگران]0[خلاصه برنامه]0
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 13:13:31
  زمان پایان : 13:19:28
  مدت برنامه : 00:05:57
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • هفت آوا
  زمان آغاز: 13:19:28
  زمان پایان : 13:53:53
  مدت برنامه : 00:34:25
  [موضوع]0[مجری]سامان ارس خان و علی یگانه[میهمان]0[بازیگران]0[خلاصه برنامه]0
 • ورزشیا
  زمان آغاز: 13:56:51
  زمان پایان : 14:12:01
  مدت برنامه : 00:15:10
  [خلاصه برنامه]اتفاقات جالب در ورزش.
 • ورزشیا
  زمان آغاز: 14:13:21
  زمان پایان : 14:28:36
  مدت برنامه : 00:15:15
  [خلاصه برنامه]اتفاقات جالب در ورزش.
 • مستند محرم
  زمان آغاز: 14:28:46
  زمان پایان : 15:04:15
  مدت برنامه : 00:35:29
  [موضوع]میراث مرثیه[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0[خلاصه برنامه]0
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 15:04:21
  زمان پایان : 15:13:35
  مدت برنامه : 00:09:14
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • تنهایی لیلا
  زمان آغاز: 15:13:41
  زمان پایان : 15:32:21
  مدت برنامه : 00:18:40
  [خلاصه برنامه]آیات قرآن با برداشتی از فیلم های ایرانی
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 15:32:29
  زمان پایان : 15:38:16
  مدت برنامه : 00:05:47
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • تنهایی لیلا
  زمان آغاز: 15:38:16
  زمان پایان : 15:56:25
  مدت برنامه : 00:18:09
  [خلاصه برنامه]آیات قرآن با برداشتی از فیلم های ایرانی
 • هوش برتر13
  زمان آغاز: 15:57:44
  زمان پایان : 16:55:39
  مدت برنامه : 00:57:55
  [خلاصه برنامه]مسابقه هیجان انگیز سنجش هوش بر پایه حافظه.قدرت ذهن.سرعت و هوش
 • با حسین(ع) حرف بزن
  زمان آغاز: 16:55:49
  زمان پایان : 17:41:03
  مدت برنامه : 00:45:14
  [خلاصه برنامه]واگویه های عاشقانه افراد مختلف با امام حسین (ع)
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 17:41:09
  زمان پایان : 17:48:10
  مدت برنامه : 00:07:01
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • شهروند مافیا
  زمان آغاز: 17:48:16
  زمان پایان : 18:14:38
  مدت برنامه : 00:26:22
  [خلاصه برنامه]یک برنامه طنز اجتماعی
 • آگهی بازرگانی ( پخش زنده آنلاین)
  زمان آغاز: 18:14:46
  زمان پایان : 18:20:22
  مدت برنامه : 00:05:36
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • شهروند مافیا
  زمان آغاز: 18:21:29
  زمان پایان : 18:56:00
  مدت برنامه : 00:34:31
  [خلاصه برنامه]یک برنامه طنز اجتماعی
 • هفت آوا
  زمان آغاز: 19:00:32
  زمان پایان : 19:50:32
  مدت برنامه : 00:50:00
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 19:50:38
  زمان پایان : 20:01:23
  مدت برنامه : 00:10:45
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • تنهایی لیلا
  زمان آغاز: 20:01:29
  زمان پایان : 20:11:02
  مدت برنامه : 00:09:33
  [خلاصه برنامه]آیات قرآن با برداشتی از فیلم های ایرانی
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 20:16:13
  زمان پایان : 20:22:05
  مدت برنامه : 00:05:52
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • تنهایی لیلا
  زمان آغاز: 20:22:05
  زمان پایان : 20:47:36
  مدت برنامه : 00:25:31
  [خلاصه برنامه]آیات قرآن با برداشتی از فیلم های ایرانی
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 20:47:42
  زمان پایان : 20:58:38
  مدت برنامه : 00:10:56
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • هوش برتر13
  زمان آغاز: 20:58:44
  زمان پایان : 21:33:05
  مدت برنامه : 00:34:21
  [خلاصه برنامه]مسابقه هیجان انگیز سنجش هوش بر پایه حافظه.قدرت ذهن.سرعت و هوش
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 21:33:13
  زمان پایان : 21:39:08
  مدت برنامه : 00:05:55
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • هوش برتر13
  زمان آغاز: 21:39:08
  زمان پایان : 22:00:08
  مدت برنامه : 00:21:00
  [خلاصه برنامه]مسابقه هیجان انگیز سنجش هوش بر پایه حافظه.قدرت ذهن.سرعت و هوش
 • دنیای مستند (چگونه ساخته شده)
  زمان آغاز: 22:00:28
  زمان پایان : 22:29:52
  مدت برنامه : 00:29:24
  [خلاصه برنامه]مستندهایی با موضوعات مختلف، علوم و فناوری ،فرهنگ و طبیعت با رویکرد آموزشی.
 • ورزشیا
  زمان آغاز: 22:30:11
  زمان پایان : 22:58:07
  مدت برنامه : 00:27:56
  [خلاصه برنامه]اتفاقات جالب در ورزش.
 • با حسین(ع) حرف بزن
  زمان آغاز: 23:00:26
  زمان پایان : 23:42:26
  مدت برنامه : 00:42:00
  [خلاصه برنامه]واگویه های عاشقانه افراد مختلف با امام حسین (ع)
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 23:42:32
  زمان پایان : 23:53:02
  مدت برنامه : 00:10:30
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • شهروند مافیا
  زمان آغاز: 23:53:08
  زمان پایان : 23:59:08
  مدت برنامه : 00:06:00
  [خلاصه برنامه]یک برنامه طنز اجتماعی
برنامه های تامینی شبکه نسیم
شما می توانید در هر یک از بخش های زیر ویدیو های مرتبط با آن را مشاهده نمایید