• قاصدک
  زمان آغاز: 00:18:42
  زمان پایان : 00:43:17
  مدت برنامه : 00:24:35
  [موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0 [خلاصه برنامه]دیدنی ها-نما خارجی-نقاشی با شن-آوا-آفرینش-مهارت
 • نسیم آوا
  زمان آغاز: 00:43:17
  زمان پایان : 01:11:20
  مدت برنامه : 00:28:03
  [موضوع]0[مجری]محمدرضا محبی[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0 [خلاصه برنامه]گزیده ای از ترانه خوانندگان ایرانی
 • نفس
  زمان آغاز: 01:11:28
  زمان پایان : 02:15:36
  مدت برنامه : 01:04:08
  [موضوع]0[تهیه کننده]مقداد مومن نژاد[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]فلورا سام[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]روایتی از مادران سرزمین ایران...
 • شبکه کوچک
  زمان آغاز: 02:15:44
  زمان پایان : 02:59:25
  مدت برنامه : 00:43:41
  [موضوع]0[تهیه کننده]سید مسعود صفوی[کارگردان]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0 [خلاصه برنامه]برنامه ترکیبی عروسکی
 • جنگ ربات ها
  زمان آغاز: 02:59:33
  زمان پایان : 04:06:25
  مدت برنامه : 01:06:52
  [موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0 [خلاصه برنامه]مسابقه هیجان انگیز بین رباتها
 • ورزشیا
  زمان آغاز: 04:06:33
  زمان پایان : 04:30:39
  مدت برنامه : 00:24:06
  [موضوع]المپیک توکیو2020[تهیه کننده]پیمان یوسفی[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0 [خلاصه برنامه]این برنامه با نگاه متفاوت رویدادهای ورزشی را بررسی و به نمایش می گذارد.
 • پویانمایی جوانمردان
  زمان آغاز: 04:30:47
  زمان پایان : 04:53:05
  مدت برنامه : 00:22:18
  [موضوع]بازو بند[تهیه کننده]الهام ابراهیمی[کارگردان]علی احمدی[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0 [خلاصه برنامه]روایت مردانگی و رشادت پهلوانان ایران زمین
 • نفس
  زمان آغاز: 04:53:13
  زمان پایان : 05:24:40
  مدت برنامه : 00:31:27
  [موضوع]0[تهیه کننده]مقداد مومن نژاد[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]فلورا سام[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]روایتی از مادران سرزمین ایران...
 • نفس
  زمان آغاز: 05:29:37
  زمان پایان : 06:02:18
  مدت برنامه : 00:32:41
  [موضوع]0[تهیه کننده]مقداد مومن نژاد[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]فلورا سام[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]روایتی از مادران سرزمین ایران...
 • شبکه کوچک
  زمان آغاز: 06:08:04
  زمان پایان : 06:33:06
  مدت برنامه : 00:25:02
  [موضوع]0[تهیه کننده]سید مسعود صفوی[کارگردان]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]برنامه ترکیبی عروسکی
 • شبکه کوچک
  زمان آغاز: 06:35:04
  زمان پایان : 06:53:43
  مدت برنامه : 00:18:39
  [موضوع]0[تهیه کننده]سید مسعود صفوی[کارگردان]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]برنامه ترکیبی عروسکی
 • جنگ ربات ها
  زمان آغاز: 06:57:08
  زمان پایان : 07:30:20
  مدت برنامه : 00:33:12
  [موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]مسابقه هیجان انگیز بین رباتها
 • جنگ ربات ها
  زمان آغاز: 07:32:18
  زمان پایان : 08:05:58
  مدت برنامه : 00:33:40
  [موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]مسابقه هیجان انگیز بین رباتها
 • نسیم آوا
  زمان آغاز: 08:07:45
  زمان پایان : 08:35:48
  مدت برنامه : 00:28:03
  [موضوع]0[مجری]محمدرضا محبی[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]گزیده ای از ترانه خوانندگان ایرانی
 • ورزشیا
  زمان آغاز: 08:35:56
  زمان پایان : 09:00:02
  مدت برنامه : 00:24:06
  [موضوع]المپیک توکیو2020[تهیه کننده]پیمان یوسفی[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]این برنامه با نگاه متفاوت رویدادهای ورزشی را بررسی و به نمایش می گذارد.
 • نفس
  زمان آغاز: 09:05:22
  زمان پایان : 10:09:30
  مدت برنامه : 01:04:08
  [موضوع]0[تهیه کننده]مقداد مومن نژاد[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]فلورا سام[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]روایتی از مادران سرزمین ایران...
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 10:09:36
  زمان پایان : 10:16:37
  مدت برنامه : 00:07:01
  شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000 [موضوع].[مجری].[بازیگران].[خلاصه برنامه].
 • شبکه کوچک
  زمان آغاز: 10:16:51
  زمان پایان : 11:00:32
  مدت برنامه : 00:43:41
  [موضوع]0[تهیه کننده]سید مسعود صفوی[کارگردان]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]برنامه ترکیبی عروسکی
 • جنگ ربات ها ( پخش زنده آنلاین)
  زمان آغاز: 11:00:40
  زمان پایان : 12:07:32
  مدت برنامه : 01:06:52
  [موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]مسابقه هیجان انگیز بین رباتها
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 12:09:22
  زمان پایان : 12:15:57
  مدت برنامه : 00:06:35
  شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000 [موضوع].[مجری].[بازیگران].[خلاصه برنامه].
 • شما و سیما
  زمان آغاز: 12:16:03
  زمان پایان : 12:57:03
  مدت برنامه : 00:41:00
  [موضوع]0[تهیه کننده]همایونی[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]پشت صحنه آخرین تولیدات شبکه های تلویزیونی و گفت و گو با عوامل و برنامه سازان
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 13:06:38
  زمان پایان : 13:12:50
  مدت برنامه : 00:06:12
  شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000 [موضوع].[مجری].[بازیگران].[خلاصه برنامه].
 • گزیده نفس
  زمان آغاز: 13:12:56
  زمان پایان : 13:19:47
  مدت برنامه : 00:06:51
  [موضوع]0[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]فلورا سام[میهمان]زهرا بنده لو[بازیگران]0[میهمان]زهرا بنده لو[خواننده]0[نام آهنگ]0 [خلاصه برنامه]روایتی از مادران سرزمین ایران...
 • ورزشیا
  زمان آغاز: 13:28:10
  زمان پایان : 13:52:16
  مدت برنامه : 00:24:06
  [موضوع]المپیک توکیو2020[تهیه کننده]پیمان یوسفی[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]این برنامه با نگاه متفاوت رویدادهای ورزشی را بررسی و به نمایش می گذارد.
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 13:52:22
  زمان پایان : 14:01:22
  مدت برنامه : 00:09:00
  شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000 [موضوع].[مجری].[بازیگران].[خلاصه برنامه].
 • نسیم آوا
  زمان آغاز: 14:01:28
  زمان پایان : 14:29:31
  مدت برنامه : 00:28:03
  [موضوع]0[مجری]محمدرضا محبی[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]گزیده ای از ترانه خوانندگان ایرانی
 • نما
  زمان آغاز: 14:29:41
  زمان پایان : 14:42:25
  مدت برنامه : 00:12:44
  [موضوع]0[تهیه کننده].[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]گزیده ای از بهترین فیلم های سینمایی
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 14:42:31
  زمان پایان : 14:49:31
  مدت برنامه : 00:07:00
  شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000 [موضوع].[مجری].[بازیگران].[خلاصه برنامه].
 • نفس
  زمان آغاز: 14:49:45
  زمان پایان : 15:26:40
  مدت برنامه : 00:36:55
  [موضوع]0[تهیه کننده]مقداد مومن نژاد[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]فلورا سام[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]روایتی از مادران سرزمین ایران...
 • نفس
  زمان آغاز: 15:30:58
  زمان پایان : 15:58:11
  مدت برنامه : 00:27:13
  [موضوع]0[تهیه کننده]مقداد مومن نژاد[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]فلورا سام[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]روایتی از مادران سرزمین ایران...
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 15:58:17
  زمان پایان : 16:07:51
  مدت برنامه : 00:09:34
  شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000 [موضوع].[مجری].[بازیگران].[خلاصه برنامه].
 • شبکه کوچک
  زمان آغاز: 16:08:05
  زمان پایان : 16:33:07
  مدت برنامه : 00:25:02
  [موضوع]0[تهیه کننده]سید مسعود صفوی[کارگردان]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]برنامه ترکیبی عروسکی
 • شبکه کوچک
  زمان آغاز: 16:36:52
  زمان پایان : 16:55:31
  مدت برنامه : 00:18:39
  [موضوع]0[تهیه کننده]سید مسعود صفوی[کارگردان]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]برنامه ترکیبی عروسکی
 • جنگ ربات ها
  زمان آغاز: 16:55:39
  زمان پایان : 18:02:31
  مدت برنامه : 01:06:52
  [موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]مسابقه هیجان انگیز بین رباتها
 • ورزشیا
  زمان آغاز: 18:02:39
  زمان پایان : 18:26:45
  مدت برنامه : 00:24:06
  [موضوع]المپیک توکیو2020[تهیه کننده]پیمان یوسفی[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]این برنامه با نگاه متفاوت رویدادهای ورزشی را بررسی و به نمایش می گذارد.
 • پویانمایی جوانمردان
  زمان آغاز: 18:26:53
  زمان پایان : 18:48:56
  مدت برنامه : 00:22:03
  [موضوع]خیانتکار[تهیه کننده]الهام ابراهیمی[کارگردان]علی احمدی[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0 [خلاصه برنامه]روایت مردانگی و رشادت پهلوانان ایران زمین
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 18:49:02
  زمان پایان : 18:59:35
  مدت برنامه : 00:10:33
  شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000 [موضوع].[مجری].[بازیگران].[خلاصه برنامه].
 • شبکه کوچک
  زمان آغاز: 18:59:49
  زمان پایان : 19:24:32
  مدت برنامه : 00:24:43
  [موضوع]0[تهیه کننده]سید مسعود صفوی[کارگردان]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0 [خلاصه برنامه]برنامه ترکیبی عروسکی
 • شبکه کوچک
  زمان آغاز: 19:33:21
  زمان پایان : 19:51:40
  مدت برنامه : 00:18:19
  [موضوع]0[تهیه کننده]سید مسعود صفوی[کارگردان]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]برنامه ترکیبی عروسکی
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 19:51:46
  زمان پایان : 20:01:24
  مدت برنامه : 00:09:38
  شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000 [موضوع].[مجری].[بازیگران].[خلاصه برنامه].
برنامه های تامینی شبکه نسیم
شما می توانید در هر یک از بخش های زیر ویدیو های مرتبط با آن را مشاهده نمایید

مطلب مورد نظر خود را
بیابید

جستجو در