• جورچین
  زمان آغاز: 00:17:20
  زمان پایان : 00:42:44
  مدت برنامه : 00:25:24
  [خلاصه برنامه]مجموعه طنز آیتمی با محوریت آثار مراکز استانها و طنزهای ارسالی مردمی.
 • چهار شگفت انگیز2
  زمان آغاز: 00:43:18
  زمان پایان : 01:30:52
  مدت برنامه : 00:47:34
  [کارگردان]سینا دوراندیشان[بازیگران]حسام نام آور-مهرداد جوانمردی-سالار میرکریمی-صالح سلامت
 • کودک شو5
  زمان آغاز: 01:33:48
  زمان پایان : 02:07:40
  مدت برنامه : 00:33:52
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای با حضور 2 خانواده با محوریت شناخت رفتار کودکان و آموزش مهارت های کودک پروری
 • کودک شو5
  زمان آغاز: 02:08:48
  زمان پایان : 02:46:09
  مدت برنامه : 00:37:21
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای با حضور 2 خانواده با محوریت شناخت رفتار کودکان و آموزش مهارت های کودک پروری
 • سرنخ
  زمان آغاز: 02:49:27
  زمان پایان : 03:35:36
  مدت برنامه : 00:46:09
  [خلاصه برنامه]مسابقه پلیسی
 • دست فرمون4
  زمان آغاز: 03:35:44
  زمان پایان : 04:25:44
  مدت برنامه : 00:50:00
  [خلاصه برنامه]رقابتی مهیج میان علاقمندان به رانندگی در پیست اختصاصی.
 • بی انتها
  زمان آغاز: 04:43:56
  زمان پایان : 05:16:58
  مدت برنامه : 00:33:02
  [خلاصه برنامه]ویژه برنامه ماه مبارک رمضان با حال متفاوت و آیتم های خاص.
 • موزه گرد
  زمان آغاز: 05:17:06
  زمان پایان : 05:41:58
  مدت برنامه : 00:24:52
  [خلاصه برنامه]مستند موزه گردی
 • نسیم آوا
  زمان آغاز: 05:42:06
  زمان پایان : 06:06:55
  مدت برنامه : 00:24:49
  [خلاصه برنامه]گزیده ای از ترانه خوانندگان ایرانی
 • چاخان پاخان
  زمان آغاز: 06:12:16
  زمان پایان : 06:35:30
  مدت برنامه : 00:23:14
  [خلاصه برنامه]نمایش تخته حوضی تلفیقی از سبک تهران و اصفهان.
 • چاخان پاخان
  زمان آغاز: 06:37:08
  زمان پایان : 07:09:46
  مدت برنامه : 00:32:38
  [خلاصه برنامه]نمایش تخته حوضی تلفیقی از سبک تهران و اصفهان.
 • دست فرمون4
  زمان آغاز: 07:12:36
  زمان پایان : 07:40:13
  مدت برنامه : 00:27:37
  [خلاصه برنامه]رقابتی مهیج میان علاقمندان به رانندگی در پیست اختصاصی.
 • دست فرمون4
  زمان آغاز: 07:41:51
  زمان پایان : 08:04:14
  مدت برنامه : 00:22:23
  [خلاصه برنامه]رقابتی مهیج میان علاقمندان به رانندگی در پیست اختصاصی.
 • نسیم آوا
  زمان آغاز: 08:06:16
  زمان پایان : 08:19:46
  مدت برنامه : 00:13:30
  [خلاصه برنامه]گزیده ای از ترانه خوانندگان ایرانی
 • نسیم آوا
  زمان آغاز: 08:20:54
  زمان پایان : 08:32:13
  مدت برنامه : 00:11:19
  [خلاصه برنامه]گزیده ای از ترانه خوانندگان ایرانی
 • سرنخ
  زمان آغاز: 08:36:16
  زمان پایان : 09:02:16
  مدت برنامه : 00:26:00
  [خلاصه برنامه]مسابقه پلیسی
 • سرنخ
  زمان آغاز: 09:06:47
  زمان پایان : 09:26:56
  مدت برنامه : 00:20:09
  [خلاصه برنامه]مسابقه پلیسی
 • کودک شو5
  زمان آغاز: 09:37:01
  زمان پایان : 10:10:53
  مدت برنامه : 00:33:52
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای با حضور 2 خانواده با محوریت شناخت رفتار کودکان و آموزش مهارت های کودک پروری
 • کودک شو5
  زمان آغاز: 10:13:19
  زمان پایان : 10:50:40
  مدت برنامه : 00:37:21
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای با حضور 2 خانواده با محوریت شناخت رفتار کودکان و آموزش مهارت های کودک پروری
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 10:55:04
  زمان پایان : 11:01:18
  مدت برنامه : 00:06:14
 • شهروند مافیا
  زمان آغاز: 11:01:24
  زمان پایان : 11:32:09
  مدت برنامه : 00:30:45
  [خلاصه برنامه]مسابقه خانوادگی است که در آن افراد با آزمون و خطا سعی در شناسایی افراد دیگر می کنند.
 • شهروند مافیا
  زمان آغاز: 11:34:38
  زمان پایان : 12:04:51
  مدت برنامه : 00:30:13
  [خلاصه برنامه]مسابقه خانوادگی است که در آن افراد با آزمون و خطا سعی در شناسایی افراد دیگر می کنند.
 • موزه گرد
  زمان آغاز: 12:19:56
  زمان پایان : 12:33:35
  مدت برنامه : 00:13:39
  [خلاصه برنامه]مستند موزه گردی
 • موزه گرد
  زمان آغاز: 12:37:43
  زمان پایان : 12:48:56
  مدت برنامه : 00:11:13
  [خلاصه برنامه]مستند موزه گردی
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 12:49:53
  زمان پایان : 12:54:58
  مدت برنامه : 00:05:05
 • دست فرمون4
  زمان آغاز: 12:55:12
  زمان پایان : 13:22:49
  مدت برنامه : 00:27:37
  [خلاصه برنامه]رقابتی مهیج میان علاقمندان به رانندگی در پیست اختصاصی.
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 13:22:57
  زمان پایان : 13:28:42
  مدت برنامه : 00:05:45
 • دست فرمون4
  زمان آغاز: 13:28:42
  زمان پایان : 13:51:05
  مدت برنامه : 00:22:23
  [خلاصه برنامه]رقابتی مهیج میان علاقمندان به رانندگی در پیست اختصاصی.
 • چهار شگفت انگیز2
  زمان آغاز: 13:56:43
  زمان پایان : 14:17:53
  مدت برنامه : 00:21:10
  [کارگردان]سینا دوراندیشان[بازیگران]حسام نام آور-مهرداد جوانمردی-سالار میرکریمی-صالح سلامت
 • چهار شگفت انگیز2
  زمان آغاز: 14:20:47
  زمان پایان : 14:47:11
  مدت برنامه : 00:26:24
  [کارگردان]سینا دوراندیشان[بازیگران]حسام نام آور-مهرداد جوانمردی-سالار میرکریمی-صالح سلامت
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 14:50:40
  زمان پایان : 14:56:03
  مدت برنامه : 00:05:23
 • کودک شو5
  زمان آغاز: 14:56:17
  زمان پایان : 15:30:09
  مدت برنامه : 00:33:52
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای با حضور 2 خانواده با محوریت شناخت رفتار کودکان و آموزش مهارت های کودک پروری
 • کودک شو5
  زمان آغاز: 15:33:12
  زمان پایان : 16:10:33
  مدت برنامه : 00:37:21
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای با حضور 2 خانواده با محوریت شناخت رفتار کودکان و آموزش مهارت های کودک پروری
 • شکرستان8
  زمان آغاز: 16:12:37
  زمان پایان : 16:29:12
  مدت برنامه : 00:16:35
  [خلاصه برنامه]یک برنامه انیمیشن طنز
 • نسیم آوا
  زمان آغاز: 16:29:20
  زمان پایان : 16:54:20
  مدت برنامه : 00:25:00
  [خلاصه برنامه]گزیده ای از ترانه خوانندگان ایرانی
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 16:54:26
  زمان پایان : 17:02:31
  مدت برنامه : 00:08:05
 • سرنخ
  زمان آغاز: 17:02:45
  زمان پایان : 17:27:32
  مدت برنامه : 00:24:47
  [خلاصه برنامه]مسابقه پلیسی
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 17:27:40
  زمان پایان : 17:33:03
  مدت برنامه : 00:05:23
 • سرنخ
  زمان آغاز: 17:33:03
  زمان پایان : 17:59:36
  مدت برنامه : 00:26:33
  [خلاصه برنامه]مسابقه پلیسی
 • بی انتها
  زمان آغاز: 18:01:19
  زمان پایان : 18:31:52
  مدت برنامه : 00:30:33
  [خلاصه برنامه]ویژه برنامه ماه مبارک رمضان با حال متفاوت و آیتم های خاص.
 • نسیما 2
  زمان آغاز: 18:50:26
  زمان پایان : 18:55:42
  مدت برنامه : 00:05:16
 • چاخان پاخان
  زمان آغاز: 19:01:26
  زمان پایان : 19:26:11
  مدت برنامه : 00:24:45
  [خلاصه برنامه]نمایش تخته حوضی تلفیقی از سبک تهران و اصفهان.
 • چاخان پاخان
  زمان آغاز: 19:30:21
  زمان پایان : 19:51:50
  مدت برنامه : 00:21:29
  [خلاصه برنامه]نمایش تخته حوضی تلفیقی از سبک تهران و اصفهان.
 • چهار شگفت انگیز2
  زمان آغاز: 19:59:27
  زمان پایان : 20:16:48
  مدت برنامه : 00:17:21
  [کارگردان]سینا دوراندیشان[بازیگران]حسام نام آور-مهرداد جوانمردی-سالار میرکریمی-صالح سلامت
 • چهار شگفت انگیز2
  زمان آغاز: 20:20:18
  زمان پایان : 20:47:31
  مدت برنامه : 00:27:13
  [کارگردان]سینا دوراندیشان[بازیگران]حسام نام آور-مهرداد جوانمردی-سالار میرکریمی-صالح سلامت
 • راه داری
  زمان آغاز: 20:48:04
  زمان پایان : 20:56:03
  مدت برنامه : 00:07:59
  [خلاصه برنامه]مشارکتی
 • دست فرمون4
  زمان آغاز: 21:01:09
  زمان پایان : 21:26:56
  مدت برنامه : 00:25:47
  [خلاصه برنامه]رقابتی مهیج میان علاقمندان به رانندگی در پیست اختصاصی.
 • دست فرمون4
  زمان آغاز: 21:29:25
  زمان پایان : 21:53:09
  مدت برنامه : 00:23:44
  [خلاصه برنامه]رقابتی مهیج میان علاقمندان به رانندگی در پیست اختصاصی.
 • نسیما 2
  زمان آغاز: 22:00:32
  زمان پایان : 22:05:48
  مدت برنامه : 00:05:16
 • روایت نوروز
  زمان آغاز: 22:06:31
  زمان پایان : 22:15:40
  مدت برنامه : 00:09:09
  [خلاصه برنامه]روایت نوروز از زبان مهمانان خارجی ساکن در ایران.
 • کمدی کلاسیک
  زمان آغاز: 22:19:27
  زمان پایان : 22:27:42
  مدت برنامه : 00:08:15
  [خلاصه برنامه]مروری بر بهترین آثار کمدی کلاسیک جهان
 • موزه گرد
  زمان آغاز: 22:27:50
  زمان پایان : 22:52:42
  مدت برنامه : 00:24:52
  [خلاصه برنامه]مستند موزه گردی
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 22:52:48
  زمان پایان : 23:00:35
  مدت برنامه : 00:07:47
 • کودک شو5 ( پخش زنده آنلاین)
  زمان آغاز: 23:00:49
  زمان پایان : 23:45:33
  مدت برنامه : 00:44:44
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای با حضور 2 خانواده با محوریت شناخت رفتار کودکان و آموزش مهارت های کودک پروری
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 23:45:41
  زمان پایان : 23:51:09
  مدت برنامه : 00:05:28
 • کودک شو5
  زمان آغاز: 23:51:09
  زمان پایان : 23:59:47
  مدت برنامه : 00:08:38
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای با حضور 2 خانواده با محوریت شناخت رفتار کودکان و آموزش مهارت های کودک پروری
2023-03-27 23:43:38