• دیکته شب
  زمان آغاز: 00:05:30
  زمان پایان : 00:22:54
  مدت برنامه : 00:17:24
  [خلاصه برنامه]برنامه ای با محتوای آموزشی و سرگرمی برای آموزش والدین در راستای انتخاب درست اهداف فرزندانشان
 • کمدی کلاسیک
  زمان آغاز: 00:23:13
  زمان پایان : 00:30:38
  مدت برنامه : 00:07:25
  [خلاصه برنامه]مروری بر بهترین آثار کمدی کلاسیک جهان
 • برمودا
  زمان آغاز: 00:30:57
  زمان پایان : 01:33:38
  مدت برنامه : 01:02:41
  [خلاصه برنامه]برنامه ای جذاب و گفتگو محور با حضور شخصیت های معروف حوزه هنر در مورد خاطرات شخصی و کاریشان.
 • تهمتن
  زمان آغاز: 01:33:59
  زمان پایان : 02:28:34
  مدت برنامه : 00:54:35
  [خلاصه برنامه]رقابت جذاب ورزشکاران در چالش های ورزشی سنگین و نفس گیر با به کاربردن ذکاوت و قدرت بدنی.
 • افسانه هزار پایان ( پخش زنده آنلاین)
  زمان آغاز: 02:32:36
  زمان پایان : 03:04:23
  مدت برنامه : 00:31:47
  [خلاصه برنامه]ماجرای سفر یک کارمند از بیابانی معروف به بیابان مرگ و سرقت اموالشان توسط حسام بیگ .
 • چهارشگفت انگیز
  زمان آغاز: 03:04:35
  زمان پایان : 03:27:31
  مدت برنامه : 00:22:56
 • نمای رادیو
  زمان آغاز: 03:27:41
  زمان پایان : 03:49:05
  مدت برنامه : 00:21:24
 • کمدی کلاسیک
  زمان آغاز: 03:49:26
  زمان پایان : 03:57:04
  مدت برنامه : 00:07:38
  [خلاصه برنامه]مروری بر بهترین آثار کمدی کلاسیک جهان
 • قلق
  زمان آغاز: 03:57:04
  زمان پایان : 04:02:59
  مدت برنامه : 00:05:55
  [خلاصه برنامه]ترفندها و ایده ها
 • کودک شو
  زمان آغاز: 04:10:00
  زمان پایان : 05:05:19
  مدت برنامه : 00:55:19
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای با حضور 2 خانواده با محوریت شناخت رفتار کودکان و آموزش مهارت های کودک پروری
 • کودک شو
  زمان آغاز: 05:12:07
  زمان پایان : 05:28:25
  مدت برنامه : 00:16:18
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای با حضور 2 خانواده با محوریت شناخت رفتار کودکان و آموزش مهارت های کودک پروری
 • دنیای مستند (جدید)
  زمان آغاز: 05:29:58
  زمان پایان : 05:59:01
  مدت برنامه : 00:29:03
  [موضوع]چگونه ساخته شد
 • چهارشگفت انگیز
  زمان آغاز: 06:02:58
  زمان پایان : 06:25:54
  مدت برنامه : 00:22:56
 • افسانه هزار پایان
  زمان آغاز: 06:29:01
  زمان پایان : 07:00:48
  مدت برنامه : 00:31:47
  [خلاصه برنامه]ماجرای سفر یک کارمند از بیابانی معروف به بیابان مرگ و سرقت اموالشان توسط حسام بیگ .
 • نمای رادیو
  زمان آغاز: 07:01:09
  زمان پایان : 07:22:33
  مدت برنامه : 00:21:24
 • تهمتن
  زمان آغاز: 07:26:49
  زمان پایان : 08:00:52
  مدت برنامه : 00:34:03
  [خلاصه برنامه]رقابت جذاب ورزشکاران در چالش های ورزشی سنگین و نفس گیر با به کاربردن ذکاوت و قدرت بدنی.
 • تهمتن
  زمان آغاز: 08:01:46
  زمان پایان : 08:22:18
  مدت برنامه : 00:20:32
  [خلاصه برنامه]رقابت جذاب ورزشکاران در چالش های ورزشی سنگین و نفس گیر با به کاربردن ذکاوت و قدرت بدنی.
 • دوربین مخفی
  زمان آغاز: 08:22:39
  زمان پایان : 08:28:29
  مدت برنامه : 00:05:50
  [خلاصه برنامه]منتخبی از دوربین مخفی های جذاب.
 • قلق
  زمان آغاز: 08:28:29
  زمان پایان : 08:35:21
  مدت برنامه : 00:06:52
  [خلاصه برنامه]ترفندها و ایده ها
 • کمدی کلاسیک
  زمان آغاز: 08:35:21
  زمان پایان : 08:43:32
  مدت برنامه : 00:08:11
  [خلاصه برنامه]مروری بر بهترین آثار کمدی کلاسیک جهان
 • اجاق
  زمان آغاز: 08:43:32
  زمان پایان : 08:53:08
  مدت برنامه : 00:09:36
  [خلاصه برنامه]آشپزی در طبیعت
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 08:56:02
  زمان پایان : 09:01:39
  مدت برنامه : 00:05:37
 • برمودا
  زمان آغاز: 09:01:45
  زمان پایان : 10:04:26
  مدت برنامه : 01:02:41
  [خلاصه برنامه]برنامه ای جذاب و گفتگو محور با حضور شخصیت های معروف حوزه هنر در مورد خاطرات شخصی و کاریشان.
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 10:04:32
  زمان پایان : 10:10:17
  مدت برنامه : 00:05:45
 • چهارشگفت انگیز
  زمان آغاز: 10:10:23
  زمان پایان : 10:33:19
  مدت برنامه : 00:22:56
 • نمای رادیو
  زمان آغاز: 10:33:38
  زمان پایان : 10:55:02
  مدت برنامه : 00:21:24
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 10:55:08
  زمان پایان : 11:00:33
  مدت برنامه : 00:05:25
 • ایران ما (زنده)
  زمان آغاز: 11:00:39
  زمان پایان : 12:00:39
  مدت برنامه : 01:00:00
 • کمدی کلاسیک
  زمان آغاز: 12:06:33
  زمان پایان : 12:14:35
  مدت برنامه : 00:08:02
  [خلاصه برنامه]مروری بر بهترین آثار کمدی کلاسیک جهان
 • همسفره
  زمان آغاز: 12:20:01
  زمان پایان : 12:27:43
  مدت برنامه : 00:07:42
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 12:27:49
  زمان پایان : 12:33:04
  مدت برنامه : 00:05:15
 • برمودا
  زمان آغاز: 12:33:10
  زمان پایان : 13:35:51
  مدت برنامه : 01:02:41
  [خلاصه برنامه]برنامه ای جذاب و گفتگو محور با حضور شخصیت های معروف حوزه هنر در مورد خاطرات شخصی و کاریشان.
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 13:35:57
  زمان پایان : 13:41:54
  مدت برنامه : 00:05:57
 • شما و سیما
  زمان آغاز: 13:42:00
  زمان پایان : 14:22:38
  مدت برنامه : 00:40:38
  [خلاصه برنامه]پشت صحنه آخرین تولیدات شبکه های تلویزیونی و گفت و گو با عوامل و برنامه سازان
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 14:26:06
  زمان پایان : 14:31:21
  مدت برنامه : 00:05:15
 • تهمتن
  زمان آغاز: 14:31:27
  زمان پایان : 15:05:30
  مدت برنامه : 00:34:03
  [خلاصه برنامه]رقابت جذاب ورزشکاران در چالش های ورزشی سنگین و نفس گیر با به کاربردن ذکاوت و قدرت بدنی.
 • تهمتن
  زمان آغاز: 15:08:49
  زمان پایان : 15:29:21
  مدت برنامه : 00:20:32
  [خلاصه برنامه]رقابت جذاب ورزشکاران در چالش های ورزشی سنگین و نفس گیر با به کاربردن ذکاوت و قدرت بدنی.
 • دیکته شب
  زمان آغاز: 15:29:40
  زمان پایان : 15:40:00
  مدت برنامه : 00:10:20
  [خلاصه برنامه]برنامه ای با محتوای آموزشی و سرگرمی برای آموزش والدین در راستای انتخاب درست اهداف فرزندانشان
 • همسفره
  زمان آغاز: 15:43:50
  زمان پایان : 15:51:32
  مدت برنامه : 00:07:42
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 15:51:38
  زمان پایان : 15:58:49
  مدت برنامه : 00:07:11
 • کودک شو
  زمان آغاز: 15:58:55
  زمان پایان : 16:44:34
  مدت برنامه : 00:45:39
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای با حضور 2 خانواده با محوریت شناخت رفتار کودکان و آموزش مهارت های کودک پروری
 • کودک شو
  زمان آغاز: 16:47:51
  زمان پایان : 17:13:49
  مدت برنامه : 00:25:58
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای با حضور 2 خانواده با محوریت شناخت رفتار کودکان و آموزش مهارت های کودک پروری
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 17:22:45
  زمان پایان : 17:29:02
  مدت برنامه : 00:06:17
 • دنیای مستند (جدید)
  زمان آغاز: 17:29:08
  زمان پایان : 17:43:40
  مدت برنامه : 00:14:32
  [موضوع]چگونه ساخته شد
 • دنیای مستند (جدید)
  زمان آغاز: 17:47:39
  زمان پایان : 18:02:10
  مدت برنامه : 00:14:31
  [موضوع]چگونه ساخته شد
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 18:02:16
  زمان پایان : 18:08:50
  مدت برنامه : 00:06:34
 • چهارشگفت انگیز
  زمان آغاز: 18:08:56
  زمان پایان : 18:18:27
  مدت برنامه : 00:09:31
 • چهارشگفت انگیز
  زمان آغاز: 18:23:43
  زمان پایان : 18:48:47
  مدت برنامه : 00:25:04
2024-03-03 02:52:03