بازتاب رسانه ها

دوربین مخفی شبکه نسیم در راهپیمایی اربعین حسینی

دوربین مخفی نسیما کاری از شبکه نسیم این بار با توجه به برگزاری مراسم راهپیمایی اربعین حسینی به عراق سفر کرده است تا علاوه بر به معرض نمایش گذاشتن شکوه مراسم اربعین کمی با زائران امام حسین (ع) شوخی کرده تا واکنش آن ها را به تصویر بکشاند.

جمعه 25 شهریور 1401 - 0:15:34ادامه...
2024-04-25 18:12:04