ما چهار نفر ، شگفت انگیزیم

شنبه 5 آذر 1401 - 0:9:10

برنامه تلویزیونی که اینجا با تهیه کننده اش گفت وگو داشتیم نه یک دوربین مخفی به سبک دوربین مخفی هایی است که تا  امر وز دیده اید و نه یک رئالیتی شو به سبک دیگر رئالیتی شوها که تا کنون با حضور چهره ها یا مردم روی آنتن رفتند. رئالیتی شوی چهار شگفت انگیز به تهیه کنندگی مسعود شریعت نیا و کارگردانی سینا دوراندیشان با شیوه ای جدید در قاب تلویزیون ایران سعی در به چالش کشیدن مفاهیم و موضوعات روز جامعه را دارد و این کار را با حضور چهار کمدین با نام های حسام نـام آور، سیدسالار میر کریمی ، صالح سلامت و مهرداد جوانمردی و به شیوه دوربین مخفی انجام می دهد. فصل اول برنامه در قالب ۱0 قسمت 40 دقیقه ای به صورت آیتم های مسابقه ای و رقابتی طراحی و اجرا شده است و چهار بازیگر آن در موقعیت های متعدد و متفاوت با همدیگر به رقابت می پردازند. این برنامه مدتی است شنبه ها ساعت 22 روی آنتن شبکه نسیم می ر ود و در هر قسمت مخاطبان را با فضا و اتفاقاتی تازه روبه رو می کند که ضمن تلنگر، احتمال خنده ای هم بر لب شان می آورد.

چهار بازیگر در قامت چهار رفیق صمیمی خـود را وارد چالش های از پیش تعریف شـده می کنند که مـرتـبـط بـا ســوژه هــای اجـتـمـاعـی مـثـل کتابخوانی، کمک بـه همنوع و... اسـت و البته فضایی کمدی دارد. بخشی از کمدی در لحظه و با شیرینی اجرای بازیگران و همچنین بازخوردهای آنی مردم به این موقعیت ها شکل می گیرد. در این میان رقابتی میان آنها ایجاد می شود تا ببینیم کدام یک می توانند از پس چالش بربیایند و از سوی دیگر دوربین مخفی نـظـاره گـر ایــن صحنه هاست. مسعود شریعت نیا، تهیه کننده در گفت وگو با خبرنگار جام جم دربـاره شکل گیری ایـده برنامه و اقتباس آن از نمونه های خارجی بیان می کند: تقریبا از سال 13۹7 با یک سری از دوسـتـان ایــن مـوضـوع را در ذهــن پــرورانــده و در برخی آیتم سازی ها پیاده کـرده بودیم. چند نمونه خـارجـی و بـه زبــان هــای مختلف از ایــن دســت آثـار وجود دارد که در واقع مدل های مختلفی از دوربین مخفی اســت. بـه ایـــده ای از تلفیق نمونه هایی که دیـده بودیم رسیدیم و در آخر طراحی برنامه چهار شگفت انگیز را انجام دادیم که مدتی است روی آنتن شبکه نسیم می بینید. ایـن برنامه در 10 قسمت40 دقـیـقـه ای تـولـیـده شــده و شنبه ها سـاعـت 10 شب پخش مـی شـود. کــار تولید ایــن بـرنـامـه از زمستان پارسال تا تابستان امسال به طول انجامید. امیدوارم پـس از پخش ایـن قسمت ها و دریـافـت بازخوردها تولید آن ادامه داشته باشد.

4 شخصیت متفاوت

شریعت نیا سوژه های این برنامه را برگرفته از اجتماع مـی دانـد و در مــورد هـدفـی کـه چـهـار شگفت انگیز با چالش های تعریف شــده اش دنبال می کند، توضیح می دهد: این برنامه ابتدا با هدف ارائه طنز و سرگرمی طراحی شد و به مرور تلاش کردیم با آیتم ها و موضوعاتی که مطرح می کنیم حداقل یک تلنگری به مخاطبان بزند و اشـاره کوچکی به برخی موضوعات و معضلات اجتماعی داشته باشد. البته نمی خواستیم برنامه مـوضـوع محور باشد امـا سعی کـردیـم محتوای مـورد نظرمان را در دل فضای سرگرم کننده جای دهیم و تمام دوربـیـن مخفی ها و آیتم های مان با تمی خـاص جلو برود تا یکدست و منسجم باشند. این سوژه ها معمولا اجتماعی و برگرفته از اتفاقاتی است که اصطلاحا کف جامعه رخ می دهد و مردم بسیار با آنها سروکار دارند.

هر یک از چهار شخصیت ثابت هر قسمت، ویژ گی هایی دارنـــد کـه تقابل شان بـا همدیگر ضمن تنوع بخشی بـه برنامه بـه مفرح تر شـدن فضا کمک می کند. این تهیه کننده دربـــاره انتخاب گــروه بـازیـگـران و طراحی شخصیت های آنـان عنوان می کند: بـرای هر کـدام از این چهار نفر، چهار کارا کتر در نظر گرفتیم که هر یک ویژ گی های خود را دارند و تقریبا می توانم بگویم نمادی از بیشتر افراد جامعه هستند. حسام نام آور، سیدسالار میرکریمی، صالح سلامت و مهرداد جوانمردی به لحاظ شخصیت، جثه، گویش و... متفاوت و مستقل هستند و همین تنوع بیشتری به فضا می دهد. هرکدام از این شخصیت ها در برنامه نقاط ضعف و قوتی دارند و قرار گرفتن این چهار نفر کنار همدیگر شمایی از یک جامعه کامل را می سازد؛ یعنی هیچ کدام از این کارا کترها کامل نیستند. ویژ گی های شخصیت ها را خودمان طراحی کردیم ولی اغلب به شخصیت بازیگران نزدیک است. شریعت نیا ادامه می دهد: قریب به 350 نفر به واسطه فراخوان، تست و همچنین جست وجوهایی که انجام دادیــم بـرای ایـن نقش ها بررسی شدند. افــرادی هم همکاران و آموزشگاه های بازیگری معرفی کردند، در حدود سه ماه مورد بررسی قرار گرفتند و در نهایت به این ترکیب نهایی رسیدیم. مثال آقای صالح سلامت را از صداوسیمای یزد پیدا کردیم.

لحظه های طلایی و بداهه

به دلیل آن که بخش اعظمی از این رئالیتی شو به صورت دوربین مخفی تصویربرداری شده است به نظر می رسد بسیاری از اتفاقات باید در لحظه اتفاق افتاده باشد تا طراوت آن حفظ شود و باورپذیر از آب دربیاید. تهیه کننده رئالیتی شوی چهار شگفت انگیز در مورد شـکـل گـیـری بـرخـی اتـفـاقـات در لـحـظـه و همچنین بــداهــه گــویــی بــیــان مــی کــنــد: بــازیــگــران بــرنــامــه هم به صورت بداهه دیالوگ می گویند و هم بر اساس متن پیش مـی رونـد. مـی شـود گفت ۲0 درصـــد از جملات و وا کنش های بازیگران طراحی شده است. 30 درصد به صورت بداهه است و 50 درصد باقی مانده هـم بستگی بـه وا کـنـش مـــردم دارد. خیلی وقـت هـا به دلیل متفاوت شدن وا کنش مردم نسبت به آنچه در ذهن داشتیم اساسا محتوای آیتم تغییر کرده است و نتیجه گیری چیز دیگری می شود. چون بچه ها متناسب با صحنه و رخدادهای میدانی تصمیم می گرفتند و عمل می کردند. در واقع بسیار منعطف جلو رفتیم. وی می افزاید: ساختار آیتم های برنامه با همدیگر فرق می کند. حـدود پنج شش مـدل ساختار تعریف کرده بودیم و متناسب با اتفاقاتی که سر صحنه رخ می دهد بچه ها دست شان بـاز بـود که کارشان را تغییر دهند. سعی کردیم به معنای واقعی رئالیتی شو باشیم؛ برای همین فقط موضوع و کلیت چالش را تنظیم می کردیم و جزئیات را به زمـان تصویربرداری می سپردیم. یعنی مابقی در میدان و با خلاقیت بچه ها رقم می خورد. شریعت نیا درباره نوشتن متن هم توضیح می دهد: گروه نویسندگان این برنامه متشکل از چهار نفر بود که ایده می دادند و متن می نوشتند. سرپرست این تیم آقای سینا دوراندیشان بود که کارگردان چهار شگفت انگیز اســـت. همچنین بـنـده، آقـــای امـیـر عـضـد و احـسـان حسینی هم کنار او حضور داشتیم.

اینجا رقابت مطرح نیست

بخشی از این برنامه در فضای رقابتی میان چهار بازیگر شکل می گیرد که خود را در چالش های مختلف محک می زنند. شریعت نیا درباره رقابتی که در برنامه طراحی شده است، می گوید: رقابت بخشی از برنامه است اما هدف آن نیست. به همین دلیل آیتمی داریم که چهار نفر بازنده شدند و آیتمی هم هست که در آن هیچ کس بازنده نشده است. می شود این گونه عنوان کرد که به دنبال ایجاد فضایی سرگرم کننده بودیم و ضمن آن متناسب با سوژه اجتماعی انتخاب شده رقابتی را هم میان این چهار نفر به وجود آوردیم که منعطف با بازخوردهای مردم حاضر در صحنه پیش می رفت.

منبع: روزنامه جام جم


ارسال دیدگاه

ارسال

دیدگاه ها

نمایش همه نظرات
2024-07-14 18:05:59