جنگ ربات ها


جنگ ربات ها
جنگ ربات ها یک مسابقه تلویزیونی است...

توضیحات:

جنگ ربات ها یک مسابقه تلویزیونی است که ربات های خود را با خلاقیت و استراتژی تمام طراحی می کنند تا  در نهایت به مقام قهرمانی برسند. عنوان داران قهرمانی در فصل های جدید هم حاضر شده اند تا حریفان جدیدی را روبروی خود ببینند و چالش جدیدی با یک ربات جدید تجربه کنند. پشت سر هر رباتی که طراحی می شود، چندین مهندس کامپیوتر و برق نشسته است و سعی می کنند که با هر مسابقه تجربه کسب کنند و در صورت شکست طرح خودشان را مورد بازبینی قرار دهند. این برنامه که توسط تامین برنامه شبکه پنج اماده سازی شده است هر شب ساعت ۲۳ روی آنتن می رود.


قسمت های مختلف برنامه:

(مشاهده قسمت های موجود این برنامه: 46 قسمت )


بیشتر

نظرسنجی


ارسال دیدگاه

ارسال

دیدگاه ها

نمایش همه نظرات
2024-07-23 09:30:17