اخبار و تازه ها

چرا برای بازیگری و اجرا به‌دنبال چهره‌های فضای مجازی می‌روند؟

یک مجری و بازیگر درباره استفاده از چهره‌های فضای مجازی به‌عنوان بازیگر اعتقاد دارد این امر به این دلیل اتفاق می‌افتد که سرمایه‌دارها در عرصه هنر، حوصله پرورش ندارند و می‌خواهند از یک هنرمند آماده استفاده کنند؛ یکی که بیاید و پول آنها را به چندین برابر تبدیل کند!

دو شنبه 23 تیر 1399 - 10:49:55ادامه...

دست پر شبکه" نسیم " برای ایام تابستان

بنا به گزارش روابط عمومی شبکه نسیم، محمد احسانی، مدیراین شبکه در محل ضبط برنامه های تابستانی شبکه نسیم حاضر شده و از نزدیک در جریان تولید و آماده سازی این برنامه ها قرار گرفت.

شنبه 31 خرداد 1399 - 0:0:0ادامه...