بازتاب رسانه ها

بساط «بگوبخند» پهن است

می‌گویند ایرانی‌ها سخت می‌خندند اما طنزپردازان خوبی هستند و قابلیت این را دارند که در هر موضوعی وجوه طنز پیدا کنند و برای کم کردن آلام هم که شده خود را به این طریق آرام کنند. سوای صحت یا عدم درستی لایت باور، کمدی همیشه مخاطبان خود را دارد و به همین دلیل در تلویزیون هم این گونه مورد توجه است.

پنج شنبه 1 تیر 1402 - 0:11:10ادامه...
2023-12-04 17:02:15