بازتاب رسانه ها

نگاهی به «از سرگذشت»؛ جایی که می‌آموزیم

هر برنامه‌ای که ساخته می‌شود اهدافی دارد. برنامه‌های آموزشی برآنند که طیف‌های مختلف مردم را بر اساس نیاز و ضرورت، نسبت به یک فن و صنعت و هنر و ... به آگاهی برسانند و چیزهایی به آنها بیاموزانند. برنامه‌های اخلاقی و دینی نوع دیگری از آموزش‌های فردی، اجتماعی و الهی را به مردم انتقال می‌دهند. از همین نوع می‌توان برنامه‌های ورزشی، خانوادگی و ... را هم مثال زد و از آنها نمونه آورد.

چهار شنبه 8 شهریور 1402 - 0:15:18ادامه...

با حسین حرف بزن

پرونده «جام‌جم» برای ویژه‌برنامه محرمی شبکه نسیم که مورد توجه مردم قرار گرفته‌است

یک شنبه 8 مرداد 1402 - 0:8:11ادامه...
2024-05-19 02:23:29