بازتاب رسانه ها

جنگ خنده

در این مرحله از فصل سوم مسابقه خنداننده شو چه گذشت؟

شنبه 11 دی 1400 - 0:10:10ادامه...

حسرت کتاب بازها در روزهای بی کتاب باز

قرار بود فصل ششم کتاب باز پاییز امسال روی آنتن شبکه نسیم برود. زمستان هم از راه رسید اما همچنان خبری نیست. این درحالی است که کتاب باز خیلی زود تبدیل به برندی محبوب شد و توانست اتفاقی نو در برنامه سازی حوزه کتاب ایجاد کند .

یک شنبه 5 دی 1400 - 0:0:0ادامه...
2023-02-08 17:59:19 - 2023-02-08 17:59:19