کوک عاشقی


کوک عاشقی
گفتگو با هنرمندان عرصه موسیقی کشور...

توضیحات:

کوک عاشقی، گفتگو با هنرمندان عرصه موسیقی کشور و آثار ایشان در خصوص حضرت اباعبداله الحسین است  و تولیدات آنها را در این حوزه پخش خواهد شد.

هرشب، ساعت 21:30

تکرار:00:30بامداد، 8صبح،12:30ظهر و 18:00بعدازظهر

قسمت های مختلف برنامه:

(مشاهده قسمت های موجود این برنامه: 12 قسمت )


بیشتر

ارسال دیدگاه

ارسال

دیدگاه ها

نمایش همه نظرات