آشپزشو


آشپزشو
برنامه تولیدی آَشپزشو به تهیه کنندگی کرم یزدی....

توضیحات:

برنامه تولیدی آشپزشو به تهیه کنندگی کرم یزدی با اجرای شهرام شکیبا و ستاره سادات قطبی هر روز ساعت 16:30 از شبکه نسیم به روی آنتن می رود. این برنامه یک مسابقه آشپزیست در دو گروه است که افراد حاضر در این مسابقه حین آشپزی کردن با چالش های مختلفی روبرو خواهند شد. این برنامه با غذاهای اقوام و ملل های مخصوص رمضان به روی آنتن می رود.


قسمت های مختلف برنامه:

(مشاهده قسمت های موجود این برنامه: 18 قسمت )


بیشتر

دانلود قسمت های آشپزشو (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
آشپزشو
[مجری]ستاره قطبی و شهرام شکیبا
سه شنبه 21 فروردین 1403 - 3:10:32
32 دقیقه
آشپزشو
[مجری]ستاره قطبی و شهرام شکیبا
دو شنبه 20 فروردین 1403 - 16:31:36
32 دقیقه
آشپزشو
[مجری]ستاره قطبی و شهرام شکیبا
دو شنبه 20 فروردین 1403 - 4:53:11
33 دقیقه
آشپزشو
[مجری]ستاره قطبی و شهرام شکیبا
یک شنبه 19 فروردین 1403 - 16:27:1
33 دقیقه
آشپزشو
[مجری]ستاره قطبی و شهرام شکیبا
یک شنبه 19 فروردین 1403 - 4:47:32
33 دقیقه
آشپزشو
[مجری]ستاره قطبی و شهرام شکیبا
شنبه 18 فروردین 1403 - 16:26:44
33 دقیقه
آشپزشو
[مجری]ستاره قطبی و شهرام شکیبا
شنبه 18 فروردین 1403 - 5:0:8
37 دقیقه
آشپزشو
[مجری]ستاره قطبی و شهرام شکیبا
جمعه 17 فروردین 1403 - 16:53:9
37 دقیقه
آشپزشو
[مجری]ستاره قطبی و شهرام شکیبا
جمعه 17 فروردین 1403 - 5:26:50
35 دقیقه
آشپزشو
[مجری]ستاره قطبی و شهرام شکیبا
پنج شنبه 16 فروردین 1403 - 16:18:45
35 دقیقه
آشپزشو
[مجری]ستاره قطبی و شهرام شکیبا
چهار شنبه 15 فروردین 1403 - 16:30:11
33 دقیقه
آشپزشو
[مجری]ستاره قطبی و شهرام شکیبا
چهار شنبه 15 فروردین 1403 - 2:43:39
24 دقیقه
آشپزشو
[مجری]ستاره قطبی و شهرام شکیبا
سه شنبه 14 فروردین 1403 - 16:29:27
24 دقیقه
آشپزشو
[مجری]ستاره قطبی و شهرام شکیبا
سه شنبه 14 فروردین 1403 - 2:39:5
28 دقیقه
آشپزشو
[مجری]ستاره قطبی و شهرام شکیبا
دو شنبه 13 فروردین 1403 - 16:29:7
28 دقیقه
آشپزشو
[مجری]ستاره قطبی و شهرام شکیبا
دو شنبه 13 فروردین 1403 - 12:37:59
33 دقیقه
آشپزشو
[مجری]ستاره قطبی و شهرام شکیبا
یک شنبه 12 فروردین 1403 - 16:15:3
33 دقیقه
آشپزشو
[مجری]ستاره قطبی و شهرام شکیبا
یک شنبه 12 فروردین 1403 - 3:26:33
24 دقیقه
آشپزشو
[مجری]ستاره قطبی و شهرام شکیبا
یک شنبه 12 فروردین 1403 - 3:26:32
24 دقیقه
آشپزشو
[مجری]ستاره قطبی و شهرام شکیبا
شنبه 11 فروردین 1403 - 16:30:53
24 دقیقه
آشپزشو
[مجری]ستاره قطبی و شهرام شکیبا
جمعه 10 فروردین 1403 - 2:45:45
38 دقیقه
آشپزشو
[مجری]ستاره قطبی و شهرام شکیبا
جمعه 10 فروردین 1403 - 2:45:37
38 دقیقه
آشپزشو
[مجری]ستاره قطبی و شهرام شکیبا
پنج شنبه 9 فروردین 1403 - 16:19:38
38 دقیقه
آشپزشو
[مجری]ستاره قطبی و شهرام شکیبا
پنج شنبه 9 فروردین 1403 - 3:5:9
27 دقیقه
آشپزشو
[مجری]ستاره قطبی و شهرام شکیبا
پنج شنبه 9 فروردین 1403 - 3:4:57
27 دقیقه
آشپزشو
[مجری]ستاره قطبی و شهرام شکیبا
چهار شنبه 8 فروردین 1403 - 16:31:14
27 دقیقه
آشپزشو
[مجری]ستاره قطبی و شهرام شکیبا
سه شنبه 7 فروردین 1403 - 16:23:45
29 دقیقه
آشپزشو
[مجری]ستاره قطبی و شهرام شکیبا
سه شنبه 7 فروردین 1403 - 3:33:29
28 دقیقه
آشپزشو
[مجری]ستاره قطبی و شهرام شکیبا
دو شنبه 6 فروردین 1403 - 16:25:58
28 دقیقه
آشپزشو
[مجری]ستاره قطبی و شهرام شکیبا
دو شنبه 6 فروردین 1403 - 3:28:49
30 دقیقه
آشپزشو
[مجری]ستاره قطبی و شهرام شکیبا
یک شنبه 5 فروردین 1403 - 16:23:5
30 دقیقه
آشپزشو
[مجری]ستاره قطبی و شهرام شکیبا
یک شنبه 5 فروردین 1403 - 3:29:38
28 دقیقه
آشپزشو
[مجری]ستاره قطبی و شهرام شکیبا
یک شنبه 5 فروردین 1403 - 3:29:31
28 دقیقه
آشپزشو
[مجری]ستاره قطبی و شهرام شکیبا
شنبه 4 فروردین 1403 - 16:20:31
28 دقیقه
آشپزشو
[مجری]ستاره قطبی و شهرام شکیبا
شنبه 4 فروردین 1403 - 3:30:2
28 دقیقه
آشپزشو
[مجری]ستاره قطبی و شهرام شکیبا
جمعه 3 فروردین 1403 - 16:20:56
28 دقیقه
آشپزشو
[مجری]شهاب عباسی و سیاوش مفیدی
جمعه 3 فروردین 1403 - 3:1:32
31 دقیقه
آشپزشو
[مجری]شهاب عباسی و سیاوش مفیدی
پنج شنبه 2 فروردین 1403 - 16:21:32
31 دقیقه
آشپزشو
[مجری]شهاب عباسی و سیاوش مفیدی
پنج شنبه 2 فروردین 1403 - 2:59:2
29 دقیقه
آشپزشو
[مجری]شهاب عباسی و سیاوش مفیدی
سه شنبه 29 اسفند 1402 - 16:20:35
29 دقیقه

نظرسنجی


ارسال دیدگاه

ارسال

دیدگاه ها

نمایش همه نظرات
2024-04-10 03:25:20