روایت نوروز


روایت نوروز
برنامه روایت نوروز به تهیه کنندگی...

توضیحات:


برنامه روایت نوروز به تهیه کنندگی و کارگردانی کامران سیف اللهی در ۲۵ قسمت  هر روز در فواصل مختلف برنامه های شبکه نسیم با روایت میهمانان غیر ایرانی، چهره های فرهنگی و علمی بین المللی  از تجربه نوروز در ایران و اشتراکات آن با ایران به روی آنتن رفت. 


قسمت های مختلف برنامه:

(مشاهده قسمت های موجود این برنامه: 7 قسمت )


بیشتر

دانلود قسمت های روایت نوروز (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
روایت نوروز
[تهیه کننده]کامران سیف اللهی[کارگردان]کامران سیف اللهی[مجری]کامران سیف اللهی
چهار شنبه 8 فروردین 1403 - 12:15:49
5 دقیقه
روایت نوروز
[تهیه کننده]کامران سیف اللهی[کارگردان]کامران سیف اللهی[مجری]کامران سیف اللهی
چهار شنبه 8 فروردین 1403 - 12:15:5
5 دقیقه
روایت نوروز
[تهیه کننده]کامران سیف اللهی[کارگردان]کامران سیف اللهی[مجری]کامران سیف اللهی
سه شنبه 7 فروردین 1403 - 1:13:28
4 دقیقه
روایت نوروز
[تهیه کننده]کامران سیف اللهی[کارگردان]کامران سیف اللهی[مجری]کامران سیف اللهی
دو شنبه 6 فروردین 1403 - 13:17:4
8 دقیقه
روایت نوروز
[تهیه کننده]کامران سیف اللهی[کارگردان]کامران سیف اللهی[مجری]کامران سیف اللهی
دو شنبه 6 فروردین 1403 - 1:12:37
8 دقیقه
روایت نوروز
[تهیه کننده]کامران سیف اللهی[کارگردان]کامران سیف اللهی[مجری]کامران سیف اللهی
دو شنبه 14 فروردین 1402 - 4:28:9
7 دقیقه
روایت نوروز
[تهیه کننده]کامران سیف اللهی[کارگردان]کامران سیف اللهی[مجری]کامران سیف اللهی
یک شنبه 13 فروردین 1402 - 23:23:3
7 دقیقه
روایت نوروز
[تهیه کننده]کامران سیف اللهی[کارگردان]کامران سیف اللهی[مجری]کامران سیف اللهی
شنبه 12 فروردین 1402 - 19:48:1
7 دقیقه
روایت نوروز
[تهیه کننده]کامران سیف اللهی[کارگردان]کامران سیف اللهی[مجری]کامران سیف اللهی
پنج شنبه 10 فروردین 1402 - 20:53:16
5 دقیقه
روایت نوروز
[تهیه کننده]کامران سیف اللهی[کارگردان]کامران سیف اللهی[مجری]کامران سیف اللهی
سه شنبه 8 فروردین 1402 - 21:3:35
10 دقیقه
روایت نوروز
[تهیه کننده]کامران سیف اللهی[کارگردان]کامران سیف اللهی[مجری]کامران سیف اللهی
دو شنبه 7 فروردین 1402 - 21:6:31
9 دقیقه
روایت نوروز
[تهیه کننده]کامران سیف اللهی[کارگردان]کامران سیف اللهی[مجری]کامران سیف اللهی
یک شنبه 6 فروردین 1402 - 20:52:23
9 دقیقه
روایت نوروز
[تهیه کننده]کامران سیف اللهی[کارگردان]کامران سیف اللهی[مجری]کامران سیف اللهی[میهمان]سفرا و مهمانان خارجی
شنبه 5 فروردین 1402 - 19:48:56
7 دقیقه
روایت نوروز
[تهیه کننده]کامران سیف اللهی[کارگردان]کامران سیف اللهی[مجری]کامران سیف اللهی[میهمان]سفرا و مهمانان خارجی[میهمان]سفرا و مهمانان خارجی
جمعه 4 فروردین 1402 - 19:53:1
6 دقیقه
روایت نوروز
[تهیه کننده]کامران سیف اللهی[کارگردان]کامران سیف اللهی[مجری]کامران سیف اللهی[میهمان]سفرا و مهمانان خارجی[میهمان]سفرا و مهمانان خارجی
پنج شنبه 3 فروردین 1402 - 19:51:8
7 دقیقه

نظرسنجی


ارسال دیدگاه

ارسال

دیدگاه ها

نمایش همه نظرات
2024-05-19 03:11:01