مدیر " اطلاعات و برنامه ریزی " شبکه های نسیم ، نمایش و تماشا منصوب شد.

بنا بر اعلام روابط عمومی شبکه های نسیم، نمایش و تماشا ، با هماهنگی های صورت گرفته با محمد احسانی ، مدیر شبکه های نمایشی سیما و با حکم شهرام فرزین فر، مدیرکل برنامه ریزی و نظارت سیما، سید محمد جواد مبینی پور به سمت " مدیر اطلاعات و برنامه ریزی " این شبکه ها منصوب شد.

برنامه ریزی جهت افزایش سطح کمی و کیفی تولیدات شبکه و کانال های زیر مجموعه، برنامه ریزی و تخصیص بهینه منابع مالی و نیروی انسانی، تنظیم برنامه و بودجه پیشنهادی سالیانه شبکه و کانال های زیرمجموعه با توجه به ابلاغیه‌های سازمان ، ارائه اطلاعات و گزارش های عملکردی ادواری و موردی‌ و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای سیستم ها و دستورالعمل های ابلاغی از جمله مواردی است که در این حکم بر آن ها تاکید شده است.

مدیر کل برنامه ریزی و نظارت سیما در پایان این حکم از خدمات علی اصغر صدیقی، مدیر پیشین اطلاعات و برنامه ریزی شبکه های نسیم،نمایش و تماشا در طول مدت تصدی آن مدیریت تشکر و قدردانی کرده است.

سید محمد جواد مبینی پور دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف است که سمت مشاور مدیر شبکه یک سیما،کارشناس اطلاعات و برنامه ریزی و مدیر امور عمومی شبکه یک سیما ومدیر همکاری های مشارکتی اداره کل بازرگانی ونیز تهیه کنندگی برنامه های مختلف سیما را در سابقه کاری خود دارد.


ارسال دیدگاه

ارسال

دیدگاه ها

نمایش همه نظرات