00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

برنامه پخش امروز
00:00:00خندوانه
01:00:00خانه ما 6
02:00:00ترش و شیرین
02:30:00قاصدک
03:00:00خندوانه
05:00:00شکرآباد
05:30:00کودک شو
06:30:00قاصدک
07:00:00خندوانه
09:00:00نمای نزدیک
09:30:00کودک شو
10:30:00قاصدک
11:00:00خندوانه
13:00:00شما و سیما
14:00:00خانه ما 6
15:00:00کودک شو
16:00:00ترش و شیرین
16:30:00نمای نزدیک
17:00:00خندوانه
19:00:00ترش و شیرین
19:30:00نسیم دانش
20:00:00کتاب باز
21:00:00چهل تیکه
22:00:00قاچ
22:30:00میان برنامه
23:00:00کودک شو

برنامه های تامینی شبکه نسیم
شما می توانید در هر یک از بخش های زیر ویدیو های مرتبط با آن را مشاهده نمایید

مطلب مورد نظر خود را
بیابید