• نما
  زمان آغاز: 00:04:11
  زمان پایان : 00:42:40
  مدت برنامه : 00:38:29
  [موضوع]سوگواری[تهیه کننده].[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]گزیده ای از بهترین فیلم های سینمایی
 • مستند رخ
  زمان آغاز: 00:42:54
  زمان پایان : 01:22:12
  مدت برنامه : 00:39:18
  [موضوع]سوگواری[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0 [خلاصه برنامه]گفتگو و مرور آثار هنرمندان
 • کتاب باز5
  زمان آغاز: 01:22:26
  زمان پایان : 02:17:59
  مدت برنامه : 00:55:33
  [موضوع]0[تهیه کننده]محمدرضا رضائیان[کارگردان].[مجری]سروش صحت[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]حسین غیاثی[خواننده]0[نام آهنگ]0 [خلاصه برنامه]گپ و گفت هایی با حضور چهره های مشهور علمی ،فرهنگی ،هنری و ورزشی با موضوع کتاب
 • هزار داستان
  زمان آغاز: 02:18:13
  زمان پایان : 03:29:40
  مدت برنامه : 01:11:27
  [موضوع]سوگواری[تهیه کننده]جواد فرحانی[مجری]کوروش سلیمانی[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]امین زندگانی[خواننده]0[نام آهنگ]0 [خلاصه برنامه]روایت داستان هایی از زندگی پیدا و پنهان ما آدم ها در ثبت گفت و گوی جذاب و امید بخش
 • دنیای مستند (تور بزرگ) ( پخش زنده آنلاین)
  زمان آغاز: 03:29:54
  زمان پایان : 04:33:13
  مدت برنامه : 01:03:19
  [موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0 [خلاصه برنامه]این برنامه ترکیبی از آزمایش خودرو و گفتگو است و قالب آن،همان مجموعه استارت می باشد.
 • قاصدک
  زمان آغاز: 04:33:13
  زمان پایان : 04:53:57
  مدت برنامه : 00:20:44
  [موضوع]شهادت امام موسی کاظم(ع)[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0 [خلاصه برنامه]دیدنی ها-نما ایرانی-آوا-آفرینش
 • گردون
  زمان آغاز: 04:53:57
  زمان پایان : 04:59:40
  مدت برنامه : 00:05:43
  [خلاصه برنامه]روایت متفاوت و پند آموز هنرمندان از داستان زندگی
 • نمای نزدیک
  زمان آغاز: 05:04:37
  زمان پایان : 05:20:32
  مدت برنامه : 00:15:55
  [موضوع]سوگواری[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]پشت صحنه فیلم من دیه گو مارادونا هستم
 • مستند رخ
  زمان آغاز: 05:20:46
  زمان پایان : 06:00:04
  مدت برنامه : 00:39:18
  [موضوع]سوگواری[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]گفتگو و مرور آثار هنرمندان
 • نما
  زمان آغاز: 06:00:04
  زمان پایان : 06:38:33
  مدت برنامه : 00:38:29
  [موضوع]سوگواری[تهیه کننده].[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]گزیده ای از بهترین فیلم های سینمایی
 • دنیای مستند (تور بزرگ)
  زمان آغاز: 06:38:47
  زمان پایان : 07:42:06
  مدت برنامه : 01:03:19
  [موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]این برنامه ترکیبی از آزمایش خودرو و گفتگو است و قالب آن،همان مجموعه استارت می باشد.
 • هزار داستان
  زمان آغاز: 07:42:20
  زمان پایان : 08:53:47
  مدت برنامه : 01:11:27
  [موضوع]سوگواری[تهیه کننده]جواد فرحانی[مجری]کوروش سلیمانی[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]روایت داستان هایی از زندگی پیدا و پنهان ما آدم ها در ثبت گفت و گوی جذاب و امید بخش
 • کتاب باز5
  زمان آغاز: 08:54:01
  زمان پایان : 09:49:34
  مدت برنامه : 00:55:33
  [موضوع]0[تهیه کننده]محمدرضا رضائیان[کارگردان].[مجری]سروش صحت[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]گپ و گفت هایی با حضور چهره های مشهور علمی ،فرهنگی ،هنری و ورزشی با موضوع کتاب
 • نما
  زمان آغاز: 09:49:48
  زمان پایان : 10:28:17
  مدت برنامه : 00:38:29
  [موضوع]سوگواری[تهیه کننده].[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]گزیده ای از بهترین فیلم های سینمایی
 • مستند رخ
  زمان آغاز: 10:28:31
  زمان پایان : 11:07:49
  مدت برنامه : 00:39:18
  [موضوع]سوگواری[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]گفتگو و مرور آثار هنرمندان
 • دنیای مستند (تور بزرگ)
  زمان آغاز: 11:08:03
  زمان پایان : 12:11:22
  مدت برنامه : 01:03:19
  [موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]این برنامه ترکیبی از آزمایش خودرو و گفتگو است و قالب آن،همان مجموعه استارت می باشد.
 • نمای نزدیک
  زمان آغاز: 12:19:31
  زمان پایان : 12:35:01
  مدت برنامه : 00:15:30
  [موضوع]سوگواری[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0 [خلاصه برنامه]پشت صحنه فیلم تیغ و ترمه
 • قاصدک
  زمان آغاز: 12:35:01
  زمان پایان : 12:59:34
  مدت برنامه : 00:24:33
  [موضوع]شهادت امام موسی کاظم(ع)[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0 [خلاصه برنامه]دیدنی ها-نما خارجی-نقاشی با شن-آوا-آفرینش-مهارت
 • هزار داستان
  زمان آغاز: 12:59:48
  زمان پایان : 14:11:15
  مدت برنامه : 01:11:27
  [موضوع]سوگواری[تهیه کننده]جواد فرحانی[مجری]کوروش سلیمانی[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]روایت داستان هایی از زندگی پیدا و پنهان ما آدم ها در ثبت گفت و گوی جذاب و امید بخش
 • کتاب باز5
  زمان آغاز: 14:11:29
  زمان پایان : 15:07:02
  مدت برنامه : 00:55:33
  [موضوع]0[تهیه کننده]محمدرضا رضائیان[کارگردان].[مجری]سروش صحت[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]گپ و گفت هایی با حضور چهره های مشهور علمی ،فرهنگی ،هنری و ورزشی با موضوع کتاب
 • قاصدک
  زمان آغاز: 15:07:02
  زمان پایان : 15:31:37
  مدت برنامه : 00:24:35
  [موضوع]شهادت امام موسی کاظم(ع)[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0 [خلاصه برنامه]نسیم ملل-نما خارجی-دیدنی ها-نقاشی رو آب-پویا نمایی-نسیم کودک
 • نمای نزدیک
  زمان آغاز: 15:31:37
  زمان پایان : 15:47:32
  مدت برنامه : 00:15:55
  [موضوع]سوگواری[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0 [خلاصه برنامه]پشت صحنه فیلم من دیه گو مارادونا هستم
 • نهایت سرعت
  زمان آغاز: 15:47:32
  زمان پایان : 15:55:25
  مدت برنامه : 00:07:53
  [موضوع]مناسبتی[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0 [خلاصه برنامه] معرفی و بررسی اتومبیل و موتورهای پر قدرت دنیا
 • رنگارنگ3
  زمان آغاز: 15:55:25
  زمان پایان : 16:00:31
  مدت برنامه : 00:05:06
  [مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0 [خلاصه برنامه]حدودا 10 دقیقه برنامه دارای آیتم های مختلف جهت سرگرمی
 • نما
  زمان آغاز: 16:00:45
  زمان پایان : 16:39:14
  مدت برنامه : 00:38:29
  [موضوع]سوگواری[تهیه کننده].[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]گزیده ای از بهترین فیلم های سینمایی
 • قاصدک
  زمان آغاز: 16:39:14
  زمان پایان : 16:59:58
  مدت برنامه : 00:20:44
  [موضوع]شهادت امام موسی کاظم(ع)[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0 [خلاصه برنامه]دیدنی ها-نما ایرانی-آوا-آفرینش
 • دنیای مستند (تور بزرگ)
  زمان آغاز: 16:59:58
  زمان پایان : 18:03:17
  مدت برنامه : 01:03:19
  [موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0 [خلاصه برنامه]این برنامه ترکیبی از آزمایش خودرو و گفتگو است و قالب آن،همان مجموعه استارت می باشد.
 • نهایت سرعت
  زمان آغاز: 18:03:17
  زمان پایان : 18:08:25
  مدت برنامه : 00:05:08
  [موضوع]مناسبتی[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0 [خلاصه برنامه] معرفی و بررسی اتومبیل و موتورهای پر قدرت دنیا
 • ورزشیا
  زمان آغاز: 18:08:25
  زمان پایان : 18:14:52
  مدت برنامه : 00:06:27
  [موضوع].[تهیه کننده]میلاد میغانی[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0 [خلاصه برنامه]اتفاقات جالب در ورزش
 • گردون
  زمان آغاز: 18:14:52
  زمان پایان : 18:23:05
  مدت برنامه : 00:08:13
  [موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0 [خلاصه برنامه]روایت متفاوت و پند آموز هنرمندان از داستان زندگی
برنامه های تامینی شبکه نسیم
شما می توانید در هر یک از بخش های زیر ویدیو های مرتبط با آن را مشاهده نمایید

مطلب مورد نظر خود را
بیابید

جستجو در