کودک شو _3

کودک شو _3

کودک شو یک مسابقه خانوادگی است که در آن خانواده ها برای جایزه بزرگ با هم رقابت می کنند اما بچه ها در دنیای کودکانه...

98/06/07

🌟جشن پایانی فصل سوم کودک شو🎉 در آخرین قسمت برنامه،خانواده «غلام حسینی» به عنوان خانواده نخست و خانواده های «محمد گنجی» و «سلمانی» به ترتیب به عنوان خانواده دوم و سوم برگزیده شدند

98/06/06

آخرین راه یافته به سه خانواده‌ی برتر فصل سوم کودک شو:خانواده محترم «محمد گنجی»

98/06/05

تبریک به خانواده محترم «غلام حسینی» به عنوان دومین خانواده را یافته به مرحله نهایی کودک شو

98/06/04

تبریک به خانواده محترم «سلمانی» به عنوان اولین خانواده را یافته به مرحله نهایی کودک شو

98/06/03

ششمین خانواده راه یافته به مرحله نهایی کودک شو: «محمد گنجی»

98/06/02

در پنجمین شب و برنامه ای پر از هیجان و اتفاقات غیر قابل پیشبینی خانواده ترکمان موفق شدند به مرحله بعدی راه پیدا کنن

98/06/01

چهارمین خانواده راه یافته به مرحله نهایی کودک شو: «خانواده اکبر زاده»

98/05/30

سومین خانواده راه یافته به مرحله نهایی کودک شو: «خانواده غلام حسینی»

98/05/29

دومین خانواده راه یافته به مرحله نهایی کودک شو: «خانواده کاکلی»