بخش برنامه های تامینی صفحه اول

نسیم شما

شما می توانید جهت ارتباط مستقیم با شبکه نسیم برای اعلام نظرات و پیشنهادات خود با تلفن گویای 27862100 تماس حاصل فرمایید.

نسیم آوا

برنامه نسیم آوا، یک برنامه تامینی از اجرای خوانندگان است.