اخبار و تازه ها

نمایی نزدیک به دفاع مقدس

همزمان با هفته گرامیداشت حماسه سازان و دلیران کشورمان در دفاع مقدس آثار سینمایی در نمای نزدیک بررسی می شود.