آنونس برنامه ها

بی کرایه بزودی...

توی شهر کلی تاکسی هست که شمارو به مقصد میرسونه  اما! فقط، یه تاکسیِ که شمارو بی کرایه میرسونه😉 اگه سرتون برای مسابقه درد میکنه بفرمایید بی کرایه😎