شوتبال

شوتبال

به زودی با یه مسابقه جذاب ، با حضور ورزشکارا، هنرمندان و مردم خوب کشورمون با اجرای امیر حسین رستمی به خونه هاتون میایم پس منتظر ما باشید...

98/03/09

محمدرضا احمدی و مهدی توتونچی

98/03/02

احسان زحمتکش و محمد طاهری

98/02/31

مجید یاسر و حسین سلیمانی

98/02/29

مجتبی شیری و حسن خان محمدی

98/02/26

بهزاد داداش زاده و رضا جباری

98/02/24

مهدی رجب زاده و فرشید طالبی

98/02/22

کوروش برمک و اصغر طالب نسب