خندوانه

97/11/26

ادا بازی با دو گروه ”ضد ضرب” و ”میلیچ و اسپریچو

97/11/25

ادا بازی با دو گروه ”تنسی تاکسیدو و چاملی” و ”رفقای ۲۵ساله”

97/11/10

ادابازی بین تیم های ”بصل النخاع” و ”آهنگ نکیسا”با حضور،محمد نادری، امیر کاظمی، حامد آهنگی و نیما نکیسا

97/11/04

دومین مرحله تک حذفی از مسابقه ادابازی بین تیم های ”آهنگ نکیسا”و ”دهه پنجاهی ها ” با حضور حامد اهنگی، نیما نکیسا، حمیدگودرزی و رامبدشکرابی

97/11/03_مریم طوسی

مریم طوسی رکوردار سرعت دوهای(۱۰۰متر، ۲۰۰متر و ۴۰۰متر) در ایران هستند دارنده ی اولین مدال طلاهای آسیا در طول تاریخ دو میدانی ایران