فناوری اطلاعات میسا - Misa Informatics - ۸۸۰۵۲۷۶۷ - info@misa.ir - http://misa.ir

اخبار و تازه ها

امتداد خط سرخ عاشورایی در گروه هنری شبکه های نمایش و نسیم

امتداد خط سرخ عاشورایی در گروه هنری شبکه های نمایش و نسیم

   گروه هنری شبکه های نمایش و نسیم قبل از ماه محرم طبق فراخوانی از هنرمندان موشن گرافیک سازمان و خارج سازمان خواست تا آثار خود را در دو بخش تک اثر موشن گرافیک و پکیج ویژه محرم تا تاریخ 5 مهر ماه به گروه مجموعا 38 اثر به گروه ارسال شد که پس از بررسی های لازم 14 اثر برای پخش در شبکه نمایش و 8 اثر مناسب پخش در شبکه نسیم انتخاب شد، طبق همی ... (ادامه)