نسیم سین

نسیم سین

وطن پاره تن آدمست، برای اینکه وطن بماند ادم هایی با پاره تنشون مرزهاشو به قلب زمین میخکوب کردند!

نسیم سین

شعر جناب خان برای محمد رضا شریفی نیا در برنامه خندوانه

نسیم سین

تیپ پدر خوانده جناب خان در برنامه خندوانه

نسیم سین

خاطره محمد رضا شریفی نیا از فخر الدین حجازی و فرار با چادر زنانه در برنامه خندوانه

نسیم سین

تقدیم نمایش فیلم ”رگ خواب” حمید نعمت الله به داریوش مهرجویی از زبان محمد رضا شریفی نیا در برنامه خندوانه

نسیم سین

اجرای دکلمه ” روزها فکر من اینست و همه شب سخنم “با صدای محمد رضا شریفی نیا در برنامه خنداونه

نسیم سین

دورترین خاطره محمد رضا شریفی نیا در برنامه خندوانه

نسیم سین

خوانندگی حمید گودرزی در برنامه شبی با عبدی

نسیم سین

محبوبیت اکبر عبدی از نگاه حمیدگودرزی در برنامه شبی با عبدی

نسیم سین

خاطره شیرین حمید گودرزی و اکبر عبدی از شیطنت دوران کودکی خود برای بدست آوردن گوجه سبز😂😂 در برنامه شبی با عبدی